ข่าวดี! เจาะน้ำบาดาลฟรี ช่วยเกษตรกรทั่วประเทศ (รายละเอียด)

เจาะน้ำบาดาลฟรีจริง ! แต่มีเงื่อนไข

👉 การเจาะฟรี ไม่สามารถเจาะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้
(โครงการไม่ได้เจาะให้ส่วนตัว)

👉 การเจาะฟรี มีสำหรับเกษตรกร ซึ่งต้องรวมกลุ่มกัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ย้ำ !!! เกษตรกรต้องรวมกลุ่มกัน 4-15 ราย !!! พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ไร่

👉 การเจาะฟรี ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ต้องเป็นไปเพื่อจัดทำประปาส่วนรวมเท่านั้น (มีการกำหนดกติกาบริหารจัดการใช้น้ำบาดาลร่วมกัน)

👉 การเจาะฟรี ทุกรูปแบบจะต้องยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล ก่อนส่งมาที่…สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลที่ตั้งในส่วนภูมิภาค

👉 การขอรับโครงการไม่สามารถเจาะได้ในทันที จำเป็นต้องรออนุมัติโครงการตามแผนงบประมาณประจำปีต่อไป ตามลำดับคิวคำขอ

ช่องทางเข้าร่วมโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล???

เกษตรกรผู้สนใจต้องรวมกลุ่มกัน 4-15 ราย ยื่นเรื่องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. หรือ เทศบาล) และส่งเรื่องไปที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-12 ที่รับผิดชอบพื้นที่แต่ละจังหวัด จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติ และเดินทางไปสำรวจพื้นที่ว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล และจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณต่อไป

***ขอย้ำว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย

ภาคเหนือ

👉 พื้นที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง

สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง โทรศัพท์ 054-282-356 มือถือ 091-859-2233

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/th/download/

👉 พื้นที่ จ.ตาก พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และกำแพงเพชร

สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-851-127

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr7/th/download/458

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

👉 พื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น

สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-236-663

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/th/download/

👉 พื้นที่ จ.ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา

สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-953-705 และติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรได้โดยตรงทางมือถือ 094-503-8811

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr5/th/download/204

👉 พื้นที่ จ.นครพนม สกลนคร มุกดาหาร หนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี

สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี โทรศัพท์ 042-920-655

และติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรได้ โดยตรงทางมือถือ 093-565-0044

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://bgr10.dgr.go.th/index.php?name=download

👉 พื้นที่ จ.ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-955-506 และ 045-955-507

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr11/th/download/205

💦 ภาคกลาง • ภาคตะวันตก • ภาคตะวันออก

👉 พื้นที่ จ.กาญจนบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี และสุพรรณบุรี

สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-440-331 และ 035-440-332

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … https://drive.google.com/drive/

👉 พื้นที่ จ.นครนายก ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี และสระบุรี

สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี โทรศัพท์ 036-387-271

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr3/th/download/171

👉 พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม เพชรบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี

สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี โทรศัพท์ 032-334-874

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … https://drive.google.com/

👉 พื้นที่ จ.จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สระแก้ว และระยอง

สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง โทรศัพท์ 038-677-768

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr9/th/download/563

ภาคใต้

👉 พื้นที่ จ.กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง และตรัง

สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง โทรศัพท์ 075-825-700 และ 075-825-701

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr6/th/download/558

👉 พื้นที่ จ.นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล และสงขลา

สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา โทรศัพท์ 074-330-225

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/th/download/

Facebook Comments Box