ทำได้ไง หนุ่ม 25 สอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ‘ครั้งเดียว’ ได้อันดับหนึ่ง

ทำได้ไงหนุ่ม 25 สอบผู้ช่วยผู้พิพากษาครั้งเดียวติดอันดับ 1 ของรุ่น สร้างกระแสฮือฮาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 13 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องราวสุดยอดของบัณฑิตคนเก่งจากรั้วม. รามคำแหงสอบผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่น 73 ได้อันดับหนึ่งด้วยวัยเพียง 25 ปีเท่านั้น

นายศตพัฒน์ แขกเพ็ง บัณฑิต pre-degree คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสอบผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 73 ได้อันดับ 1 ขึ้นบัลลังก์ผู้ช่วยผู้พิพากษาดูไบเพียง 25 ปีดีกรีจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์อายุ 18 ปีจบเนติบัณฑิตสภาอายุ 20 ปีสอบได้ที่ 3 จากผู้เข้าสอบทั้งประเทศและสอบข้อเขียนความรู้ชั้นมิติภาค 1 สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557 ได้คะแนนรวมกลุ่มกฎหมายอาญากลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สูงสุดสอบได้ 150 คะแนนผู้เข้าสอบ ทั้งสองกลุ่มวิชา 400 7 คน

ยืนยันศักยภาพความรู้ไม่มีขีดจำกัดเริ่มเรียนระบบ Pre degree ในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่อยู่มอปลายวันนี้เขาสุดภาคภูมิใจที่ได้ก้าวตามฝันเป็นนักกฎหมายนำความรู้ดูความยุติธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ศตพัฒน์ แขกเพ็ง หรือที่เพื่อนๆเรียกเขาว่าตัวเข้าเรียนระบบ Pre degree คณะนิติศาสตร์ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามนนทบุรี เมื่อเรียนจบมปลายแล้วคะแนนสะสมมีกลิ่นได้จำนวน 120 หน่วยกิตและเทียบโอนมาเรียนชั้นปริญญาตรีอีก 1 ภาคเรียน จึงศึกษาจบชั้นปริญญาตรีด้วยวัยเพียง 18 ปีเท่านั้น

จากนั้นจบเนติบัณฑิตสภาอายุ 20 ปีสอบได้ที่ 3 จากผู้เข้าสอบทั้งประเทศล่าสุดหลังจากเรียนครบ 25 ปีแล้วตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ได้ขอข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่น 73 และสามารถติดผู้ช่วยผู้พิพากษามีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งจากจำนวน 171 ราย

ทั้งนี้นายตวงได้เปิดเผยว่า ดีใจและมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ลงสนามสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาครั้งแรกสามารถสอบผ่านด้วยคะแนนอันดับ 1 จากนี้จะตั้งใจเรียนรู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิพากษาที่ดีโดยใช้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจะไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วมันฝึกฝนและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย