กระจ่าง เงินเยียวยา 3,000 โอนตอนไหน ใครได้รับบ้าง?

สวัสดีครับวันนี้ 18 มิถุนายน 63 ตอนนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วเกี่ยวกับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

ซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินเยียวยาให้คนละ 3,000 บาทโดยให้เฉพาะคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5000 โครงการเราไม่ทิ้งกันเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทจากเงินเยียวยาเกษตรกรก็ทำให้ตัวเลขจำนวนของผู้ที่อยู่ในกลุ่มหมวกเปราะบางที่จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท นี้จากฐานเดิมอยู่ที่ 13 ล้านคนเมื่อมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วนะครับก็ทำให้คงเหลือเงินที่จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทนี้จำนวนประมาณ 6 .7 แสนคน

.

แบ่งเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ขวบที่อยู่ในครอบครัวรายได้น้อย 1 .4 แสนคนผู้สูงอายุมีประมาณ 4 ล้านคนและผู้พิการมีประมาณ 1 . 3 แสนคนซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนี้จะใช้ฐานข้อมูลของท่านที่ได้รับเบี้ยยังชีพประจำเดือนหรือว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดโดยจะตัดรอบวันที่ 31 พฤษภาคม 63

.

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถ้าใครได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 3,000 บาทนี้แปลว่าไม่เคยได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5000 เราไม่ทิ้งกัน 5000 บาทมาก่อน ตัวเลขล่าสุดคัดแล้วก็เหลือ 6.7 ล้านคน

.

หลายท่านก็สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับในส่วนของกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ขวบถ้าสมมุติพ่อแม่ของเด็กเคยได้รับเงิน 5,000 บาทมาแล้ว เด็กจะได้รับเงิน 3,000 บาทนี้อีกไหม?

คำตอบที่มีการยืนยันมาแล้วจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือมีสิทธิ์ ได้อีก

เพราะว่าถือเป็นเงินคนละส่วนกันเงิน 5,000 บาทนั้นพ่อแม่ได้ไม่เกี่ยวกับเด็กอันนี้ถ้าไปดูตามรายชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน แต่ว่าเงิน 3,000 บาทนี้จะใช้สิทธิ์ของเด็กเป็นหลักเป็นเกณฑ์ เพราะฉะนั้นก็คือได้ทุกคนอันนี้ผมสรุปเลยก็คือเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กเดือนละ 600 บาทเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับโดยอ้างอิงข้อมูลณเดือนพฤษภาคมก็จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทนี้ทุกคนนะครับซึ่งเงินก็จะโอนเข้าบัญชีของพ่อแม่ตามที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว อันนี้ฟันธงชัดเจนนะครับ ส่วนเงินจะโอนให้เมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศชัดเจนแต่ว่ามีการคาดการณ์นะครับว่าจะเร่งดำเนินการโอนเงินให้เร็วที่สุดคาดว่าน่าจะเริ่มโอนให้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ถึงช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

.

โดยเงินจะโอนให้ก็แบ่งเป็น 2 งวดนะครับงวดแรกนั้นให้คนละ 2,000 บาทและงวดที่ 2 ให้คนละ 1,000 บาท

.

ส่วน 3,000 บาทนี้จะให้เพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพหรือว่าเงินอุดหนุนเด็กที่ท่านได้รับประจำเดือนอยู่แล้วและการโอนเงินให้ก็จะไม่ตรงกับวันที่โอนเงินเบี้ยยังชีพหรือเงินอุดหนุนเด็กก็คือวันที่ 10 ของทุกเดือน จะเป็นคนละวันกันนะครับ เนื่องจากเกรงว่าพี่น้องประชาชนจะสับสนว่าเงินตรงไหนอะไรยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่านับถอยหลังที่เงินจะโอนให้ท่านนะครับต้องค้นหาว่าจะรับเงินยังไง

ต้องลงทะเบียนไหม

คำตอบคือท่านไม่ต้องลงทะเบียนเพราะเขาจะใช้ฐานข้อมูลจากเงินเบี้ยยังชีพหรือว่าเงินอุดหนุนเด็กที่ได้รับประจำเดือนอยู่แล้วท่านได้รับเงินส่วนนั้นทางวิธีไหนทางบัญชีไหนเงิน 3,000 บาทนี้ก็จะโอนเข้าบัญชีนั้นเหมือนเดิมส่วนท่านที่ไปรับเงินสดจากเทศบาลหรืออบต ท่านก็ได้รับเงินสดจากเทศบาลหรืออบตเหมือนเดิม ตอนนี้รอเพียงวันที่เงินจะเข้าเท่านั้นเองครับท่านไม่ต้องลงทะเบียนในๆนะครับเพราะว่ามีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

 

ส่วนที่มีสอบถามเข้ามาว่า ไปขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กหรือว่าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเงินที่จะได้รับประจำเดือน และเงิน 3,000 บาทนี้จะได้รับหรือเปล่า

คำตอบก็คือ  ถ้าณเดือนพฤษภาคมก็คือ 31 พฤษภาคม 63 ที่ผ่านมาท่านยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ได้รับเบี้ยยังชีพหรือว่าเงินอุดหนุนเด็กท่านก็จะยังคงไม่ได้รับเงิน 3,000 บาทในส่วนนี้ครับ เพราะเขาจะใช้เกณฑ์สถานะณวันที่ 31 พฤษภาคม 63 เป็นหลักเพื่อจะได้ดำเนินการได้ตามรอบแล้วก็เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ

.

ส่วนกรณีที่บางท่านสอบถามมาว่า ตอนที่ได้รับเบี้ยยังชีพประจำเดือนเป็นผู้สูงอายุด้วยก็ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุและมีความพิการด้วยก็ได้รับเบี้ยผู้พิการ ในส่วนของเงินเยียวยา 3,000 บาทนี้จะได้รับ 2 เด้งหรือเปล่า

ตอบก็คือไม่ได้นะครับ 1 คนจะได้รับ 1 สิทธิ์เท่านั้นก็คือท่านก็จะได้คนละ 3,000 บาท ไม่มีการได้ 6,000 บาทหรือว่า 9,000 บาทแต่อย่างใดส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน

.

ส่วนผู้ที่ตกหล่นก็คือยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทเราไม่ทิ้งกันหรือว่าเงินเยียวยาเกษตรกรซึ่งพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้มีประมาณ 1 .1 ล้านคนทางรัฐบาลก็ได้อนุมัติเงินเยียวยาให้กับท่านเช่นเดียวกันคนละ 3,000 บาท ซึ่งเงินก็จะโอนเข้าบัตรคนจนให้กับท่านในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนี้

แต่ว่ายังไม่มีการประกาศวันโอนเงินที่ชัดเจนเช่นกันก็คงต้องรอนะครับแต่ก็ภายใน 2-3 สัปดาห์นี้นะครับน่าจะได้รับเงินกันแล้วสำหรับผู้ที่มีบัตรคนจนและยังตกหล่นขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับ

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย