เห็นด้วยหรือไม่ ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจ

สภาเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายทหารเกณฑ์หลังจากพรรคก้าวไกลได้นำเสนอสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือยกเลิกบังคับเป็นทหารเกณฑ์เปลี่ยนมาใช้ระบบสมัครใช้แทน

ในการสอบคัดเลือกและเพิ่มสวัสดิการครอบคลุมถึงครอบครัวระยะเวลาทหารเกณฑ์ 5 ปีและเปิดโอกาสสอบเป็นนายชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตรได้พร้อมกำหนดเงื่อนไขการฝึกทหารต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

เพิ่มความรู้ด้านประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและกำหนดโทษหาผู้บังคับบัญชาทหารรับใช้ส่วนตัวรวมทั้งกระทำผิดในการละเมิดต่อร่างกายจิตใจและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

หลังจากได้มีการประกาศเรื่องเกณฑ์ทหารออกไปจากสถานการณ์ โควิด-19 และเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วเรียกเกณฑ์ทหารก็กลับมาประเมินตามปกติโดยมีการกำหนดช่วงระยะเวลาในการเลือกทหารกองประจำการปี 2563 ในช่วงวันที่ 23 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคมนี้

ยกเลิกเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมาหลายปีแล้วยังมีความจำเป็นที่ต้องมีการเกณฑ์ทหารอยู่อีกหรือไม่ความจำเป็นที่กองทัพต้องการทหารจำนวนมากคืออะไรอย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้ไม่เคยเข้าไปถึงขั้นตอน การแก้กฎหมายเลยกระทั่งในการเลือกตั้งปี 2562 มีพรรคการเมืองหลากหลายหยิบยกประเด็นสำคัญนี้ขึ้นมา

โดยการยกเลิกบังคับทหารการเกณฑ์ทหารมาเป็นระบบนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งจนถึงวันนี้ประเด็นดังกล่าวเริ่มผลิดอกออกผลแล้วหลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ได้เสนอร่างพ. รบรับราชการทหารโดยผู้เสนอคือพลโทพงศกร รอดชมภู

.

หลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบและกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองได้ ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ถูกเสนอใหม่ใช้ชื่อของรังสิมันต์โรม สสพรรคก้าวไกล

สถานะของร่างกฎหมายดังกล่าวหลังจากมีการยื่นเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลานี้กำลังอยู่ในกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560

.

เมื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไปที่เว็บไซต์คณะกรรมการรับฟังความเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากการร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งนี้เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ 

ผู้ตอบแบบสอบถามโดยจะเป็นตัวเลือกให้คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยในการโดยส่วนนี้จะมีการเก็บข้อมูลทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกันคือ เทพมีให้เลือกเพศชายและเพศหญิงอายุระดับการศึกษาอาชีพและมีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัตินี้ในฐานะใดไม่มีตัวเลือกสำหรับเพศหญิงและกลุ่มเพศทางเลือก

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย