“ไก่ดำภูพาน” ไก่ทองในร่างไก่ดำ กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดมาก

เชื่อว่าทุกๆคนต้องเคยกินไก่ ไม่ว่าจะไก่บ้าน ไก่ฟาร์ม ทั้งเมนูต้ม แกง ผัด ย่าง อบ หลายหลายเมนูที่สามารถจะทำได้ แต่ยังมีไก่ชนิดพิเศษชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า “ไก่ดำภูพาน” ที่มีลักษณะสีดำ สีดำในที่นี้คือไม่ใช่ว่ามันขนดำทั้งตัว แต่มันดำไปจนถึงหนัง เรียกได้ว่าดำทั้งตัวตั้งแต่ หัวยันเท้า ซึ่งในตลาดเป็นที่ต้องการอย่างมากแถมมีราคาสูง

เป็นเรื่อง ราวของ คุณ ถาวร เลี้ยงสกุล เกษตรกร เลี้ยงไก่ดำภูพาน ตั้งอยู่เลขที่ 419/2 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด จ.ตรัง เปิดกิจการเลี้ยง ไก่ดำภูพาน 3 สายพันธุ์ ประกอบ ด้วย ไก่ภูพาน1 ภูพาน 2 ภูพาน 3 เพื่อจำหน่าย เริ่มจากมีความ สนใจจากนั้นศึก ษาเรียนรู้จาก หนังสือ และในทีวี โดยเฉพาะ รายการที่ไปถ่าย ทำที่ศูนย์ภูพานใน โครงการพระราชดำริ ทำให้ได้ รับความรู้และรู้ จักไก่ดำภูพาน มากขึ้น

นายถาวรบอกว่า ลักษณะ ของไก่จะเนื้อดำ กระดูกดำ หนังดำ เล็บดำ แต่ว่าสีมี 3 สี แบ่งเป็น สายพันธุ์ที่ 1 ขนสีดำ สายพันธุ์ที่ 2 ขนสีขาว และสายพันธุ์ที่ 3 ขนสี เหลืองทอง ซึ่งคิดว่าเป็ นเรื่องที่แปลก ตอนแรกเ ข้าใจว่าไก่ดำต้องเป็นขนสีดำ เท่านั้น แต่จริงๆแล้ว ไม่ใช่ซึ่งทางศูนย์พัฒ นาศึกษาภูพานในพระร าชดำริ ได้มีการปรับ ปรุงพันธุ์ไก่ให้ได้คร บตามลักษณะไก่ดำ ได้ตามที่ ต้องการ และใช้ระย ะเวลาในการปรั บปรุงพันธุ์ประมาณ 2 ปี จึงให้เก ษตรกรเลี้ยง

เนื้อของไก่ ดำตกอยู่ที่ กิโลละ 150-200 บาท ลักษณ ะจะเหมื อนกับเลี้ย งไก่บ้านทั่วไป ระยะเวลา 4 เดือน เป็นไก่ ภูพานจะมีราค าที่สูงกว่า อยู่ในราคา ประมาณ 150-200 บาท เนื่องจากไก่ ดำเป็นไก่ที่เกี่ ยวกับสุขภาพ ในตัวไก่จะ มีสารเมลานิน ซึ่งเกิดจา กยีนที่อยู่ในตัวไก่ เป็นสารต่อ ต้านอนุมูล อิสระ และจะมีสา รอีกตัวหนึ่ง คือคาโนซีนจะช่วย ขจัดเซลล์ ผิวหนังของ คนเราที่แห้ง และเป็นตัวก ระตุ้นคอลล าเจนให้ร่างกาย ไปผลิตคอลลาเจนออกมา ทำให้ผิว พรรณเปล่ง ปลั่งอีกด้วย

“ขณะนี้ผม เลี้ยงมีไก่ดำ สายพันธุ์ที่ 3 พ่อพันธุ์ 4 ตัว ไก่ดำสาย พันธุ์ภูพานที่ 1 พ่อพันธุ์ 2 ตัว และไก่ดำสาย พันธุ์ภูพานที่ 2 มีพ่อพันธ์ 2 ตัว ส่วน แม่ไก่ มีทั้งหมด 19 ตัว สำหรับ อัตราการ ให้ไข่ ใน 1 ปีตัวแม่ไก่ จะให้ไข่ 4 ชุด ชุดละ 10-15 ฟอง แต่ที่ตนนำมา เลี้ยง แม่ไก่ 19 ตัว ไข่ตกวันล ะประมาณ 7-8 ฟอง ซึ่งจะ หาร 2 โดยมีอัตรากา รฟักไข่แม่ไก่ฟั กเองจะอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์

แต่อาจฟั กตู้จะได้ไข่ไก่ เยอะกว่านี้ เรื่องของการดูแ ลไก่ดำภูพาน ดูแลง่าย เลี้ยงเหมือนไก่พื้นเ มืองทั่วไป อย่างที่ฟาร์ม ของผมจะเน้ นใช้อาหารสำเร็จรูป ค่าใช้จ่า ยต้นทุน ในการเลี้ยงตกประมาณพันก ว่าบาท หากเลี้ยงแบบชาวบ้ านเลี้ยงต้นทุน จะต่ำมาก จะใช้ข้าวเปลือก ใบเตยสับ หยวกกล้วย ใช้ 3 ตัวนี้เลี้ยงไก่ก็จะเน้นเป็น การเลี้ยงแบบ อินทรีย์” นายถาวรกล่าว

นายถาวร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันตนไ ด้จำหน่ายลูกพันธุ์ และมีลูกค้ าเยอะ แต่ตอนนี้ยังไม่ส ามารถผลิตสิน ค้าได้เยอะ เพราะลู กค้าสั่งในแต่ละครั้ง ประมาณ 50 ตัวด้วยกัน บางชุดสั่ งถึงร้อยตัว ทำให้ตนไม่ได้เลี้ยงไก่โต ขายแต่ลูกไก่ แต่ตนคาดหวังว่าต่อไปข้าง หน้าจะพยายามสร้า งเครือข่าย เพื่อที่จะขยายฐานผลิต เนื่องจากตนทำด้วยใจรัก

นอกจากนี้ เริ่มมีเกษตรกรที่นำไก่ ดำขุนเนื้อเพื่อขาย โดยตลาดนี้จะเป็น ตลาดของคนจีน ภูเก็ต หาดใหญ่ จะสั่งไก่ดำภูพานเพื่อนำ ไปต้มตุ๋นยาจีนเ พื่อบำรุงร่างกาย เนื่องจากไก่ ดำภูพานนี้ ในสมัยฮ่องเต้ จะนิยมเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็น อาหารระดับสูง

 

สำหรับ ราคาของไ ก่ดำสายภูพาน จะขายราคาต ามระยะ อย่างเช่นแ รกเกิด จะขายตัวหนึ่งตก ประมาณ 30 บาท อายุ 2 สัปดาห์ 50 บาท 1 เดือน ตัวละ 100 บาท 2 เดือน ตัวละ 200 บาท 3 เดือนตัวละ 300 บาท ซึ่งจะเป็นราคาพ่อแม่พันธุ์

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย