สายการบิน “นกสกู๊ต” ประกาศเลิกกิจการ ตกงานทันที 425 คน

เรียกได้ว่าสร้างความสะเทือนใจสำหรับผู้ใช้งาน Social อย่างเป็นจำนวนมากวันที่ 26 มิถุนายน 2563

เพจ Outsider’s Aviation ได้มีการประกาศว่าสายการบินนกสกู๊ตมีมติเลิกกิจการหลังขาดทุนยับต่อเนื่องเผชิญวิกฤต โควิด -19

ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าคณะกรรมการสายการบินนกสกู๊ตมีมติเลิกกิจการพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่า

หลังจากนกสกู๊ตสายการบินร่วมทุนราคาประหยัดระหว่างสายการบินนกแอร์ของคนไทยและสายการบินสกู๊ตจากประเทศสิงคโปร์ก่อตั้งในปี 2557 นกสกู๊ตได้ดำเนินกิจการท่ามกลางความท้าทายในสถานการณ์ต่างๆรวมถึงข้อจำกัดในการขยายเครือข่ายการบินภายใต้สภาพแวดล้อมแข่งขันที่รุนแรง

จากการระบาดของ โควิด – 19 ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างรุนแรงด้วยเหตุนี้คณะกรรมการของบริษัทจึงได้เห็นผลทางสู่การฟื้นตัวและการเติบโตที่ยั่งยืนของสายการบินอีกต่อไปจนถึงปัจจุบันมีพนักงานที่ถูกเลิกจ้างแล้ว 425 คนโดยสายการบินนกสกู๊ตได้ชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้องทั้งพนักงานจำนวนหนึ่ง ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อดำเนินการชำระบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์

และพนักงานกลุ่มนี้จะได้รับเงินชดเชยอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันโดยผู้ถือหุ้น ของนกสกู๊ตจะมีมติเป็นอย่างเดียวกันในที่ประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในอีก 14 วันพรุ่งนี้นะกูจะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีและจัดให้เจ้าหน้าที่เจ้าหนี้ได้ยื่นข้อเรียกร้องนกสกู๊ตขอขอบคุณลูกค้าผู้โดยสารพันธมิตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมานับตั้งแต่ในปี 2557

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย