จบป.ตรี หันทำเกษตรพอเพียง พื้นที่ 3 งานสร้างรายได้ตลอดปี

เรียกได้ว่าสร้างความชื่นชมในหมู่ผู้ใช้งาน Social อย่างเป็นจำนวนมาก เรื่องราวของหนุ่มอ่างทองที่จบปริญญาตรีหันทำเกษตรพอเพียงใช้พื้นที่เพียง 3 งานแต่กลับสร้างรายได้ทุกวันมีเงินเลี้ยงครอบครัว

นายประเสริฐ จันทร์ทองอยู่อายุ 45 ปี ใช้พื้นที่ว่างเปล่าหลังบ้าน หมู่ 4 ตำบลสายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน 3 งานปรับมาเป็นทำเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการปลูกผักนานาชนิดขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ ปลูกกระต๊อบมีบันไดขึ้นต้นไม้ ไว้นั่งเล่นพักผ่อนเป็นการสร้างความสุขในช่วงที่เกิดวิกฤต โควิด-19 และปัญหาภัยแล้งที่ขาดแคลนน้ำ

อีกทั้งยังมีการทดลองปลูกข้าวโดยใช้วิธีน้ำน้อยในช่วงนี้มีการเก็บพืชผักที่ปลูกไว้นำไปขายสร้างรายได้ วันละ 200 บาท และยังคงมีเหลือแบ่งปันให้บ้านใกล้เรือนเคียงและพี่น้องได้นำไปประกอบอาหาร โดยไม่ต้องออกไปเสี่ยงต่อกันติดโควิดด้วย

นายประเสริฐศักดิ์ได้เปิดเผยว่าตนเรียนจบปริญญาตรีด้านการเกษตรชอบทำการเกษตรหันมาทำนาปลูกผักเลี้ยงสัตว์สร้างรายได้ภายในครอบครัวและได้ใช้พื้นที่หลังบ้านจำนวน 3 แปลงมาทำเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกผักปลอดสารพิษเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาได้ 2-3 ปีแล้ว

จากการเกิดการแพร่กระจายของ โควิด-19 และปัญหาภัยแล้งกำลังขยายตัวเป็นวงกว้างตนเองต้องหยุดทำนาแต่ครอบครัวยังมีรายได้ตลอด ทุกวันโดยการเก็บผักสวนครัวไปขายพร้อมไข่ไก่และนอกจากนี้ยังเหลือเป็นอาหารภายในครอบครัวอีกด้วยแบ่งปันให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้นำไปประกอบอาหารไม่ต้องไปซื้อนอกบ้าน

และยังสร้างความสุขด้วยการทำที่พักผ่อนไว้บนต้นไม้ขนาดใหญ่ ในช่วงนี้ได้ทำการทดลองปลูกข้าวใช้น้ำน้อย โดยการปรับพื้นที่ 10 ไร่เป็นโคกหนองนาตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย