ดีใจด้วย กลุ่มเปราะบาง 6 ล้านคน เยียวยารวดเดียว 3,000 บาท 20 ก.ค. 63

0
3

เคาะแล้วจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กผู้พิการให้รวดเดียว 3,000 บาทภายในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้

เช็คยอดขายทั้ง 3 กลุ่มใครบ้างอาจไม่ได้รับสิทธิ์ จากความคืบหน้าการจ่ายเงินตามมาตรการเยียวยาบางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 ที่ได้ช่วย กลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่ม จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,781,881

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

2.ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3.คนพิการที่มีบัตรประจำตัว

ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 จ่าย 1,000 บาทระยะเวลา 3 เดือนเป็นการจ่าย 1 ครั้งจำนวน 3,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยจะเริ่มจ่ายในวันที่ 20

ล่าสุดได้มีการคาดการณ์ว่าการจ่ายยากลุ่มเปราะบางนี้จะทำการจ่ายเงินเพียงรวดเดียว 3,000 บาทภายในวันที่ 20 กรกฎาคมตอนนี้เงินอยู่ที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะจะได้จ่ายเข้าบัญชีของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำความร่วมมือกับกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจะปลดล็อคการจ่ายเงินให้กับประชาชนได้ทันที

ทั้งนี้เงินที่จ่ายผ่านท้องถิ่นอาจต้องใช้เวลาเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่อาจจะทำให้ล่าช้าไปบ้างแต่ท้องถิ่นจะทำงานชัดเจนมาโดยตลอด สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1 300

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here