กรมกิจการผู้สูงอายุ ประกาศเปิดรับสมัคร หลายตำแหน่งวุฒิ ม.3 – ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท

กรมกิจการผู้สูงอายุหรือผศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

ล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆหลังได้มีการประกาศรับสมัคร พนักงานเพื่อทำการทดสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง วุฒิ ม 3 ปวชปริญญาตรีทุกสาขาเงินเดือนสูงสุด 1800 บาทเริ่มรับสมัคร 8 ถึง 14 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสังกัดกลุ่มการคลังและพัสดุสำนักงานเลขานุการกรมส่วนกลาง

2 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมสังกัดกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสังกัดศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

4ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาลสังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลากองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

5 ตำแหน่งพี่เลี้ยงสังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

การเปิดรับสมัคร

วันเวลาและสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าสมัคร เข้าคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองในวันที่ 8 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 3 ในเวลาราชการภาคเช้าเวลา 8.30 นถึง 12.00 นภาคบ่ายเวลา 13.00 นถึง 16.30 น

สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

.

.

.

.

.

.

 

Facebook Comments