4 ก.ค 2563 โอน 3,000 บาท ให้ผู้ถือบัตรคนจน

วันที่ 3 กรกฎาคมนางสาววิลาวรรณพยาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางได้ทำการเปิดเผยข้อมูลว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือยาวๆและชดเชยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ใดๆจากทางภาครัฐในช่วงที่เกิดวิกฤต โควิด-19 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับผิดจำนวนใดๆทั้งสิ้น 1.4 ล้าน

คนโดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350 บาทต่อคนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 1.4 ล้านคนที่ได้รับผิดต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของทางสำนักงานประกันสังคมและไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐอีกครั้งยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากโครงการใดๆทั้งสิ้นของทางภาครัฐได้แก่โครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกรมบัญชีกลางดำเนินการเบิกแทน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 3,000 บาทขึ้นจากครั้งเดียวในวันที่ 4 กรกฎาคมทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลางโทร 02 276 400 ในวันเวลาราชการ

 

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย