โอนเเน่นอน 3,000 บาท วันนี้ 15.00 น. ให้ผู้ถือบัตรคนจน

กรมบัญชีกลางเปิดเผยข้อมูลว่าเนื่องจากมีข้อคาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางราย ที่มีรายชื่อได้รับเงินซ้ำซ้อนกับกลุ่มเกษตรกร

ดังนั้นจึงต้องเลื่อนการดำเนินการคัดกรองอีกครั้งทำให้การโอนเงินล่าสุด เป็นจำนวน 3,000 บาททำให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องล่าช้าออกไปโดยจะต้องดำเนินการวันนี้ 4 กรกฎาคม 2563 ในเวลา 15.00 น

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากโครงการใดๆทางภาครัฐจะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทและจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถตรวจสอบยอดเงินในบัตรได้ในช่วงเวลา 15.00 นถึง 16.00 น

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า 1.14 ล้านคนได้เงิน 3,000 บาทวันนี้ทุกคนตั้งแต่ 15.00 นเป็นต้นไปโดยกระบวนการการโอนจนครบทุกรายไม่น่าจะเกิน 1 ชั่วโมงกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยข้อมูล

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย