สรุป มาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรคนจน รับ 3,000 บาทใครมีสิทธิ์ได้รับบ้าง

รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19

ล่าสุดคณะรัฐมนตรีประกาศให้อัดฉีดเงินจำนวน 3,000 บาทช่วยเหลือบัตรคนจนโดยจะแบ่งจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาระบบทำการโอนย้อนหลังให้เดือนมิถุนายนจะได้รับทันทีอีก 2000 บาท

ใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา 3000 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยา 3,000 บาทจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับเยียวยาจากมาตรการอื่นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นมาตรการเราไม่ทิ้งกันหรือยังยากลุ่มเปราะบางต่างๆ จากข้อมูลพบว่ามีผู้ที่เข้าเงื่อนไขกว่า 1.6 1 ล้านคนประมาณการใช้งบประมาณ 3,500 ล้านบาท วงเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เงินกู้ พรกฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาทที่กระทรวงการคลังได้ทำการอนุมัติมาก่อนหน้านี้

และเงินดังกล่าวจะทำการโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติและไม่ต้องผ่านการลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นสามารถตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่เว็บไซต์นี้ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย