เจาะน้ำบาดาลแก้ภัยแล้ง ฟรี!

เรียกได้ว่าความต้องการใช้น้ำทางการเกษตร เป็นกลุ่มความต้องการส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นร้อยละ 75 ของการใช้น้ำทั้งหมดเลยทีเดียว

ประเด็นก็คือแม้ว่าในประเทศไทยจะมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติมากมายอยู่แล้วแต่สำหรับบางพื้นที่ก็ไม่มีแม่น้ำสายใดไหลผ่านเลยจึงทำให้ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำฝน อีกทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนและปัญหาโลกร้อนทำให้ปริมาณน้ำฝนได้น้อยลง บางปีนั้นได้น้ำน้อยจนเกิดเป็นภัยแล้ง

ปัจจุบันทางรัฐบาลได้มีการอนุมัติงบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วนแล้ว 2041 โครงการกรอบวงเงินมากกว่า 3 พันล้านบาทโดยที่กว่าครึ่งของโครงการทั้งหมดเป็นการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค

ช่วยเหลือพื้นที่ 4 พันกว่าหมู่บ้านจาก 43 จังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ สำหรับการขุดเจาะบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 704 โครงการ งบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้งรอบนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ยืนยันว่าจะเร่งขุดต่อให้แล้วเสร็จก่อนเดือนมิถุนายน

นอกจากนี้จะเปิดศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนภัยแล้งซึ่งห่างจากศูนย์ได้เพียง 100 กว่าวันก็มีผู้ติดต่อยื่นคำร้องมาช่วยให้ขุดเจาะน้ำบาดาลแล้วกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

การประกาศ จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เปิดเผยว่า เจาะน้ำบาดาลแก้ภัยแล้ง ฟรีสำหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งสำหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่รวมกลุ่มกันได้จำนวน 8-10 ขึ้นไปและมีพื้นที่ติดต่อกัน 80 ถึง 100 ไร่

สามารถส่งคำขอเจาะน้ำบาดาลผ่านทางท้องถิ่นเพื่อส่งไปที่สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขตของแต่ละพื้นที่ ได้โดยตรง

สามารถส่งคำร้อง น้ำบาดาล ขอเจาะน้ำบาดาลได้ฟรี ดาวน์โหลดคำร้องออนไลน์

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการขออนุญาตเจาะหรือใช้น้ำบาดาล ดังนี้

1.ผู้ขอรับใบอนุญาต ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ต่อเจ้าพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

2.พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ทำการตรวจเช็คเอกสารและออกใบรับคำขอ

3.หลังจากส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน รอพิจารณาออกหรือไม่ออกใบอนุญาต ภายใน 25 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล หมายเลขโทรศัพท์ 02-666-7324

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย