ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ คนส่วนใหญ่เห็นด้วยม็อบนักศึกษา “ไล่รัฐบาล”

0
26

คนส่วนใหญ่เห็นด้วยม็อบนักศึกษาไล่รัฐบาล

25 กรกฎาคม 2563 สำนักวิจัย Super poll ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพดล กรรณิกา เผยผลสำรวจภาคสนามเรื่องม็อบเยาวชนกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสานทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพจำนวน 1308 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563

จากผลวิจัยพบว่าคนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.0 ระบุไม่มีเยาวชนมากันเองและในขณะที่ร้อยละ 23.0 ระบุว่ามีเช่นต่างชาตินักการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าจะพิจารณาก็คือข้อแนะนำต่อเยาวชนกับสถาบันหลักของชาติและพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 98 จุดหนึ่งระบุว่าอย่าพาดพิงหรืออยากก้าวล่วงสถาบันหลักของชาติในขณะที่ร้อยละ 1.9 ระบุว่าแล้วแต่มอบเยาวชนใช้ดุลพินิจ

นอกจากนี้เมื่อถามถึงคณะบุคคลที่พร้อมออกมาปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 85 .7 ระบุว่าประชาชนทุกคนรองลงมาคือร้อยละ 84.3 ระบุทุกภาคส่วนร้อยละ 82.5 ระบุผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 82.1 ระบุกองทัพและร้อยละ 81.2 ระบุเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการตามลำดับ

อย่างไรก็ตามเกินครึ่งร้อยละ 53.9 เห็นชอบด้วยกับม็อบเยาวชนท่าโจมตีรัฐบาล เช่นการแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีขณะชาวบ้านกำลังเดือดร้อนทุกข์ยากการกดดันต่อรองให้มีการลาออกจากตำแหน่งความล้มเหลวแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการต่อพรกฉุกเฉิน

 

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here