ไม่เลือกงานไม่ยากจน

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาในหมู่เกษตรกรอย่างเป็นจำนวนมากหลังพบว่าเกษตรกรชาวบ้านหมู่ 5 ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์รายหนึ่ง ที่ได้แบ่งพื้นที่จากการทำนาปรังเป็นการเพาะปลูกหอมแบ่งขายจำหน่ายตามตลาดนัดชุมชนเผยปลูกง่ายรายได้ดีขายได้เดือนละ 60,000 บาท


นางหนูน้อย ภูชาบุตร อายุ 52 ปีกล่าวว่าตนเองนั้นมีพื้นที่ในการทำนาอยู่ 5 ไร่อยู่ในเขตน้ำชลประทานลำปาวและทุกๆปีที่ผ่านมาเมื่อถึงฤดูแล้งจะแบ่งพื้นที่นาออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนส่วนหนึ่งปลูกข้าวนาปรังและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการปลูกพืชประจำ ฤดู ที่อายุสั้นใช้น้ำน้อย เช่นพืชตระกูลแตงข้าวโพดและผักสวนครัวต่างๆ โดยเผยว่า จำหน่ายตามตลาดนัดชุมชน แต่ในฤดูแล้งที่ผ่านมาได้ล้มเลิกการปลูกพืชทุกชนิด เนื่องจากได้ค้นพบสูตรการปลูกหอมแบ่ง ที่เป็นทางเลือกใหม่ปลูกง่าย แถมขายได้ราคาดีเพื่อที่จะมีเวลาทุ่มเทให้กับการดูแลแปลงหอมแบ่งอย่างเต็มที่

นางหนูน้อยกล่าวต่ออีกว่าเพราะปลูกหอมแบ่งใช้แรงงานเพียง 2 คน โดยตนเองและสามีจะปลูกหอมแบ่งในแปลงดินซึ่งดูแลยากต้องหมั่นรดน้ำเช้าเย็นและกำจัดวัชพืช และจะเพาะปลูกได้ดีในระยะสั้นๆคือในฤดูหนาวเท่านั้น

แต่ความต้องการของตลาดนั้นมีตลอดทั้งปี จึงได้เกิดไอเดียว่าจะทดลองปลูกในกระถางหรือในถุงดำบ้างเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล และยังสามารถหยิบยกเคลื่อนย้ายไปจำหน่ายได้ในสภาพที่ยังสดในถ้าขายไม่หมดก็ไม่เห*่ยวเฉาและยังนำไปในวันต่อไปได้อีกโดยไม่เสียหายด้วย

.

ตอนแรกเริ่มจากถอนเหง้าหอมแบ่งจากแปลงที่เพาะในดินมาปลูกในถุงดำถุงละ 1 ต้น ใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยคอกแต่เก็บความชื้นได้ไม่ดีนักทำให้หอมเจริญเติบโตได้ช้า จึงได้คิดค้นวิธีใหม่โดยลงทุนเป็นเงิน 3,000 บาทซื้อถุงดำกากมันสำปะหลังแกลบดำนำมาผสมดินร่วนแล้วบรรจุถุง

ปรากฏว่าสามารถเก็บความชุ่มชื้นได้ดีทำให้หอมเจริญเติบโตเร็วภายในระยะเวลาเพียง 15 วันเท่านั้นก็สามารถแบ่งเน่าออกปลูกกระถางต่อไปได้อายุ 45 วันนำไปจำหน่ายเริ่มต้นเหง้าเดียว แต่ทุกๆ 15 วันสามารถจัดแบ่งหรือขยายออกไปง่าวละ 3 ถุงจำหน่ายถุงละ 10 บาท บาทและ บาทและสามารถขน บาทและสามารถขนย้ายขึ้นไปขายตามตลาดนัดชุมชนเช้าเย็นราย ได้เฉลี่ยวันละ 1,500 บาทถึง 2,000 บาท บาทหรือ บาทหรือเดือน ละประมาณ 60,000 บาท

.

ดีกว่าปลูกข้าวที่ต้องใช้ต้นทุนสูงราคาไม่แน่นอนและขาดทุนจึงตั้งเป้าขยายพื้นที่การเพาะปลูกหอมแบ่งให้มากขึ้นไปอีกเพราะสามารถทำได้ง่ายและรายได้ดีช่วงนี้ ในแปลงสามารถเพาะปลูกได้ประมาณ 1000 ถุงสามารถแบ่งขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆ

โดยทั่วไปการจำหน่ายหอมแบ่งขายจะถอนทั้งหัวและใบรวมกันมัดละ 10 บาทซึ่งแต่ละมัดจะต้องใช้หอมแบ่งจำนวนมากไม่น้อยกว่า 10 เหง้า แต่จากการค้นพบวิธีปลูกหอมแบ่งในถุงจะช่วยลดจำนวนหอมแบ่งและสร้างมูลค่าเพิ่ม

.

ลูกค้าที่รับซื้อไปยังสามารถนำไปแบ่งปลูกเก็บกินในครัวเรือนได้อีกนานหรือจะขยายพันธุ์ต่อก็ยังได้การจัดหอมแบ่งปลูกในถุงดำนอกจากจะดูแลง่ายแล้วยังสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดีและเป็นการปลูกหอมแบ่งทางเลือกใหม่ที่ตนเองคาดว่าอนาคตจะไปได้ดีอย่างแน่นอน

และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปจัดเป็นสวนหย่อมในบริเวณหน้าบ้านรั้วบ้านให้สวยงามได้อีกด้วยโดยเฉพาะเด็ดใบเก็บไว้ประกอบอาหารกินนานๆแบบว่าซื้อครั้งเดียวถุงละ 10 บาทสามารถเก็บไว้กินได้ตลอดทั้งปี
หรือจะแบ่งถุงขยายพันธุ์แจกเพื่อนบ้านเป็นของขวัญฝากญาติช่วงปีใหม่ก็ยังได้

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย