คลังยัน “ถังไม่เเตก”

เป็นเรื่องราวที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจกันอย่างเป็นจำนวนมากหลังได้มีกระเเสข่าวออกมาแจ้งว่าคัลง “ถังแตก” ขอกู้เงินเพิ่ม 2.1 แสนล้านบาท เพราะผลกระทบ โควิด-19

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ตามกระแสข่าวที่การคลังได้ออกมาแจ้งว่าถังแตกเงินคงคลังไม่พอใช้ จนคณะรัฐมนตรีต้องอนุมัติกู้เพิ่มเติมเป็นเงินกว่า 2.14 แสนล้านบาท โดยกระทรวงการคลังขอเรียนชี้แจงว่า

ในการขออนุมัติกรอบการกู้เงินกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช 2563 วงเงิน 214,093 ล้านบาท เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของ โควิด 19 และได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลก

และได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลกโดยซึ่งพึ่งพิงต่างประเทศค่อนข้างมากทั้งในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวจึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชนในทุกสาขาอาชีพ

ที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19

จึงทำให้เกิดการหดตัวทางเศรษฐกิจขึ้นตลอดจนดำเนินมาตรการด้านการคลังต่างๆของทางรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ covid-19 ประกอบกับการเลื่อนระยะเวลาชำระภาษีจึงได้ส่งผลกระทบจากการจัดเก็บรายได้ของทางรัฐบาลในปีงบประมาณพุทธศักราช 2563

ดังนั้นเพื่อเตรียมการรองรับและการใช้จ่ายของทางรัฐบาลช่วงต้นปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564 ให้การดำเนินการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ทางกระทรวงการคลังจึงจำเป็นต้องขออนุมัติกรอบการกู้เงินเพื่อรองรับกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในวงเงิน 214,093 ล้านบาท

Facebook Comments Box