พม.เสนอ ครม. บ้านเช่าราคาถูก 100,000 หลัง เพื่อผู้มีรายได้น้อย

0
8

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมเสนอครมทำบ้านเช่า 100 หลังราคาถูกเพื่อคนจนและผู้มีรายได้น้อย

รองโฆษกรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกเผยหลังการประชุมครมเกี่ยวกับสาระสำคัญในการประชุม หนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่อง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับการดูแลผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19

ไม่ว่าจะเป็นตกงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจนรายได้ลดลงเมื่อมีข้อจำกัดในเรื่องของรายได้ทำให้เกิดข้อกังวลในเรื่องที่อยู่อาศัยตามมาข้างต้นดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ โดยการเคหะจึงได้นำโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

.

นำมาเสนอครมและทางกทมก็รับทราบในโครงการนี้สำหรับโครงการบ้านเช่าผู้มีรายได้น้อยเป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาว 20 ปีตั้งแต่ปีพศ 2560 ถึง 2579 ภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยทั่วหน้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีภายในปี 2579 และยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนในภาวะลำบากขณะเกิดวิกฤต โควิด-19

โดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจะครอบคลุมถึงข้าราชการที่มีรายได้น้อยกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการคนทั่วไปข้าราชการเกษียณอายุโดยจะช่วยประหยัดค่าเช่าจากเดิมได้ประมาณ 1,500 บาทสำหรับการสร้างบ้านเช่า 100000 หลังในพื้นที่กรุงเทพฯและทั่วประเทศไทยในพื้นที่ของการเคหะที่มีอยู่แล้วระยะเวลาการดำเนินการ 5 ปี

.

ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2568 ตั้งเป้าในเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยจะมีผู้มีรายได้น้อย มีบ้านและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นปีละ 20,000 ครอบครัวนับตั้งแต่กรกฎาคมปี 2564 จนแล้วเสร็จ ปีละ 20,000 ครอบครัวจนครบ 1 แสนหลังทำให้ในเดือนกรกฎาคม 2556 8 ผู้มีรายได้น้อยจะมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 100,000 ครอบครัว

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here