เป็นบุญตาที่ได้เห็น ในหลวง ร.10 ขณะประทับหัวรถจักรดีเซล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา Facebook ลง โรงเรียน โรงเรียนวิศวกรรมรถ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟได้ที่หาชมได้ยากเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล 10 ขณะทรงประทับบนหัวจักรรถดีเซลเมื่อครั้งทรงพระเยาว์

โดยเรื่องราวดังกล่าวถูกโพสต์ไว้ดังต่อไปนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงมีพระชนมายุ 13 พรรษา ทรงสนพระทัยการขับเครื่องของหัวรถจักรดีเซลไฮดรอลิค เฮนเชล หมายเลข 3027

ซึ่งทำขบวนรถพระที่นั่งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนพุทธศักราช 2508 จึงทรงเสด็จขึ้นประทับบนหัวรถจักรที่สถานีราชบุรีจนถึงสถานีโพธาราม ทอดพระเนตรการทำงานของหัวรถจักรไฮดรอลิค เฮนเชล และทรงสอบถามถึงการปฏิบัติงานต่างๆภายในรถจักรด้วย

.

.

.

.

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.