กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทุกคนต่างรู้กันดีอยู่แล้ว ที่ผ่านมานั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักเพียงใดและอุทิศพระวรกายบำเพ็ญประโยชน์พระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงงานหนักเพียงใดและอุทิศพระวรกายบำเพ็ญประโยชน์พระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทย ดังคำกล่าวที่ว่า ประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุด แต่เรามีกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก

เหตุผลเหล่านี้นี่เองทำให้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นัมเกลวังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงนับถือและยึดในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต อยู่อย่างเรียบง่ายและพอเพียงและทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อพสกนิกรภายในประเทศ เป็นที่ทราบกันดีไปทั่วโลก

ภาพความนอบน้อมและอิริยาบถที่งดงามเปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อประชาชน และเวลาที่ทรงการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระราชาแห่งภูฏาน เป็นภาพประทับใจที่เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9

.

สายสัมพันธ์แห่งประเทศภูฏานและประเทศไทยนั้น มีมาอย่างแน่นแฟ้นและยาวนาน จุดเริ่มต้นคือเชียงใหม่ เริ่มจากนักวิชาการพูดรัฐมนตรีด้านการเกษตรของภูฏาน เดินทางมาศึกษาและเรียนรู้ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ และด้วยเหตุนี้กษัตริย์จิกมี จึงเคยเสด็จมาเยือนประเทศไทยอยู่หลายครั้ง โดยในแต่ละครั้งนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศ มกุฎราชกุมารจิกมีเคเซอร์นัมเกลวังชุก

ในการนี้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในโครงการหลวงใช้เป็นทุนในการช่วยเหลือและพัฒนาภูฏาน กษัตริย์จิกมีจึงทรงสนพระทัยและเฝ้าติดตามพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างใกล้ชิดด้วยความชื่นชมและยกย่องมาโดยตลอด

.

กษัตริย์จิกมีผู้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9

แม้จะยิ่งใหญ่ในความเป็นกษัตริย์ แต่ในคำว่าพ่อคือความอบอุ่นที่พระองค์ทรงมอบให้แก่พสกนิกรมาโดยตลอด ส่งลงมือหั่นผักและปลอกหัวหอมเพื่อเตรียมประกอบอาหารให้แก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของเขตชนบทในภูฏาน

ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในช่องโทรทัศน์ดังของประเทศอินเดีย และกลายเป็นภาพสุดประทับใจทรงตัดเพียงสั้นๆ เราไม่ได้มาที่นี่ในฐานะกษัตริย์ของประเทศ แต่มาที่นี่ในฐานะพ่อคนนึงพี่อยากได้มีโอกาสเข้าครัวทำอาหารให้ลูกๆกินบ้างสักครั้ง

.

ไม่แปลกใจว่าทำไมกษัตริย์จิกมีของภูฏาน จึงได้ถูกยกย่องเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองใจประชาชนคนภูฏานและคนไทยส่วนหนึ่งพระองค์มีในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายความเอาใจใส่ประสกนิกรเปรียบเสมือนลูกๆของพระองค์เอง

.


รวมไปถึงการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของสายกลางและนี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้คนไทยหลายๆคนรักกษัตริย์จิกมี

.

.

.

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย