ขอกำลังใจ ให้หน่วยแพทย์จีน กำลังหลับพักผ่อน หลังสู้ศึก “ไวรัสโคโรน่า”

ชาวเน็ตเเห่เเชร์ภาพสุดประทับใจ โดยในภาพเผยให้เห็นหน่วยแพทย์จีนกำลังหลับพักผ่อน หลังสู้ศึกโคโรน่ามาตลอดหลายวัน


.

.

.

.

.

.

สำหรับยอดตๅยพุ่ง 132 ราย ติดเ ชื้ อเกือบ 6 พัน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าสถานการณ์แพร่ระบาดของเ ชื้ อ ไ ว รั สโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยของจีน

อ้างการเปิดเผยของคณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติจีนว่า จำนวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต ในจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับถึงวันที่ 28 ม.ค.อยู่ที่ 132 ราย พบผู้ติดเ ชื้ อที่ได้รับการยืนยัน 5,974 คน และมีผู้ต้องสงสัยติดเ ชื้ อ 9,239 คน

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อห่างไกลโ ร ค หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแ อ ล ก อฮ อ ล์ เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

1. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเ ชื้ อก่อโ ร คทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเ ชื้ อ

2. ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

3. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

4. ประชาชนสามารถเดินทางไปประเทศจีนได้ อย่างไรก็ดีควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นตามคำประกาศของทางการจีน

5. ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

6. หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี

7. หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเ สี ย ชี วิ ตได้

 

Facebook Comments