พระจริยวัตรเรียบง่าย! ‘กษัตริย์จิกมี’ ทรงเล่นฟุตบอลกับเด็กๆ

เพราะเหตุใด คนไทยจึงรักกษัตริย์จิกมีแห่งภูฏาน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก จงศรัทธาและส่งมีในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแรงบันดาลใจ ในการประกอบพระราชกรณียกิจ ซึ่งได้มีความคล้ายคลึงกันอยู่หลายประการ

ทั้งสองพระองค์ทรงงานและทรงปฏิบัติหน้าที่พระราชกรณียกิจต่างๆสร้างความซาบซึ้งให้แก่ปวงชนชาวไทย และผู้ที่ได้พบเห็น ต่างพากันชื่นชม

.

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีรับสั่งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงเป็นธรรมราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก เช่นเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราช และทรงเป็นต้นแบบการเป็นพระมหากษัตริย์ให้กับตัวพระองค์เองที่ได้ครองราชย์มาแล้วถึง 13 ปี

อีกครั้ง Fanpage Facebook “Bhutan Travel Agent – Yelha Bhutan Tours” ยังได้ ยังได้เผยแพร่เรื่อง ของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ที่ส่งเล่นฟุตบอลด้วยพระบาทเปล่ากับเด็กๆในท้องถิ่นทางตะวันออกของประเทศภูฏาน สร้างความปลาบปลื้ม ปิติแก่ชาวภูฏานและผู้ที่ได้พบเห็นภาพดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระจริยวัตรเรียบง่ายติดดินตามแบบอย่างในหลวงรัชกาลที่ 9 และ แบบอย่างในการพัฒนาประเทศ

.

ทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน รัชกาลที่ 5 แห่ง ราชวงศ์วังชุก และทรงได้รับการยกย่องจากชาวภูฏานรวมถึงชาวไทยส่วนใหญ่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีจริยวัตรที่งดงามและเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาชน ชาวภูฏาน

.

.

.

.

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย