เตือนเเล้วนะ!

ปัญหาเรื่องการเผาขยะมักจะเกิดมลพิษตามมาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM ที่สร้างผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยล่าสุดได้มีการออกมาเตือนโดยหน่วยงานทางภาครัฐถึงโทษของการเผาขยะไว้ดังนี้อยากให้เพื่อนๆลองช่วยกันเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปด้วยเพราะมันมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียว

1 การเผาขยะหรือหญ้าหรือสิ่งอื่นใดก็ตามในที่ดินของตัวเองนั้นยังไม่รุนแรงถึงขั้นที่อาจจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของบุคคลอื่น ยังไม่ถึงที่จะน่ากลัวว่าไฟนั้นจะลุกลามไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นแต่เป็นเพียงก่อให้เกิดเสียงกลิ่นแสงสีรังสีความร้อนสิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองเขม่าเถ้า อาจเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเช่นมีฝุ่นควันเสียขี้เถ้าไปเข้าบ้านใกล้เรือนเคียง ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านได้รับความเดือดร้อนและความรำคาญเช่นนี้ตามประมวลกฎหมายได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามทำเป็นหนังสือให้ผู้เจ้าของที่ดินหยุดเผากระทำการดังกล่าว

ยังสามารถกำหนดวิธีการป้องกันเหตุรำคาญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเช่นห้ามมีให้กันเขาอีกต่อไปและหากเจ้าของที่ดินผู้เผายังฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอาจมีความผิดทางอาญาโดยมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปีพุทธศักราช 2535 มาตรา 25 26 28 74

2 หากการเผาหญ้าหรือขยะหรือสิ่งอื่นใดก็ตามในที่ดีของตัวเองนั้นมีความรุนแรงถึงขั้นที่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นเช่นจุดไฟแล้วไม่ดูแลปล่อยให้เกิดไฟลุกลามจนเพื่อนบ้านต้องเรียกรถดับเพลิงมาดับไฟเพราะไฟใกล้จะไม่ถึงบ้าน


เช่นนี้เจ้าของที่ดินผู้เขาจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่เกิน 4,000 บาท

บาททั้งนี้ บาททั้งนี้โดย บาททั้งนี้โดยที่ไม่ต้อง บาททั้งนี้โดยที่ไม่ต้องเกิดเพลิงไหม้หรือ บาททั้งนี้โดยที่ไม่ต้องเกิดเพลิงไหม้หรือความเสียหายคือจริงๆเพียง 220และหากทำให้เกิดอันตรายขึ้นแก่ทรัพย์สินบุคคลอื่นจริงๆผู้กระทำผิดต้องรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 218 หรือตามมาตรา 224 ตามแล้วแต่กรณีซึ่งมีการระวางโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตยกเว้นทรัพย์สินที่เกิดเธอไม่อาจจะเกิดเพลิงไหม้นั้นมีราคาที่เล็กน้อยผู้กระทำผิดก็จะได้รับโทษเบาบางตามลงไปตามมาตรา 223

3 หากลักษณะการเผาหญ้าหรือขยะหรือสิ่งอื่นใดก็ตามในที่ดินของตนเองนั้นผู้กระทำผิดย่อมเล็งเห็นผลประโยชน์แล้วว่าลักษณะการจุดไฟเผาของตนอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้อย่างชัดเจน เช่นจุดไฟลักษณะที่ใกล้เคียงกับบ้านหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่เกิดลมแรงทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดย่อมมีความผิด เผาทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผลตามประมวลกฎหมายอาญา 217-218 แล้ว ซึ่งอาจได้รับโทษสูงสุดและมีอัตราโทษจำคุกขั้นสูงถึงขั้นประหารชีวิต

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ทีมงานไทบ้านด้วยนะครับ

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย