แนะประชาชน พับหน้ากากอนามัยก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งรวมขยะทั่วไป

กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัສสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งประชาชนเริ่มตระหนักถึงการป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอນๅມัยแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเพิ่มมากขึ้น

ล่าสุด นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร แนะประชาชนพับหน้ากากและม้วนก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป โดยอาจรวมใส่ถุง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะรู้ว่ามีขยะประเภทนี้ และนำไปกำจัดตามวิธีถูกต้อง

วิธีทิ้ง และการดูแลตัวเองเมื่อต้องกำจัดหน้ากากอນๅມัย

1.แยกทิ้งหน้ากากอນๅມัยออกจากขยะมูลฝอยประเภทอื่น

2.พับหน้ากากส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าเข้าด้านใน เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากน้ำมูก หรือน้ำลายแพร่กระจาย

3.ทิ้งหน้ากากอນๅມัยใช้แล้วในถุงพลาสติก แล้วมัดปากถุงให้แน่น

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่กำจัดหน้ากากอນๅມัย ทางปลัดกรุงเทพมหานคร ก็ออกมาแนะนำถึงวิธีการป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อไวรัສดังนี้

1.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่พนักงาน เช่นเสื้อกั๊กสะท้อนแสง ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก ถุงมือผ้า รองเท้าบูท แว่นตา

2.ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านชีวอນๅມัย การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพและป้องกันอันตรายจาการปฏิบัติงาน และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย รวมถึงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงานของสำนักงานเขตอย่างน้อยเดือนละ 1ครั้ง

3.การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันดีๆ นะคะ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ จะได้ลดความเสี่ยงไวรัສ

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย