ไปส่งไหมเสี่ย! เรื่องเล่า พระอารมณ์ขัน ของในหลวง ร.๙

เป็นเรื่องราวทีสร้างรอยยิ้มได้ไม่น้อย ย้อนชมพระอารมณ์ขันของในหลวง ร.9 เมื่อครั้งเสด็จไปวังไกลกังวล

เมื่อสมัยก่อนในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชฐานไปยังหัวหิน มักจะได้เสด็จออกไปยังตลาดสดหัวหินอยู่บ่อยครั้ง

เเละในบางครั้ง ก็มักที่จะเสด็จไปโดยลำพังด้วยตัวของพระองค์เอง

เรื่องมีอยู่ว่า ครั้งหนึ่งระหว่างที่พระองค์ได้เสด็จกลับมาที่วังไกลกังวล ได้มีซาเล้งรายหนึ่งได้ทูลทามพระองค์ว่า “ไปไหมเสี่ย”

ปรากฏว่า เสี่ยพระองค์นี้ ได้สนพระทัยจึงได้ตอบกลับไปว่า “จ้างไปยังวังไกลกังวล”

โดยที่ซาเล้งรายนี้ ไม่รู้มาก่อนเลยว่า เป็นในหลวงรัชกาลที่ ๙ นึกเพียงว่าเป็นเพียงข้าราชการเท่า่นั้น

เมื่อทหารที่รออยู่บริเวณหน้าวัง ลั่งวันทยาวุธ จึงได้รู้ความจริงว่า เสี่ยทีตนเองได้มาส่งนั้น คือใคร

โดยในครั้งนั้น ซาเล้งรายนี้ได้เเต่อึ้ง เพราะไม่รู้มาก่อนเลยว่า คนที่ตนมาส่งนั้น เป็นพระมหากษัตริย์

 

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย