ปิติใจ กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตพิการถึงรถเข็น

 2 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562 เป็นวันที่ 2 โดยมี ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศาสตราจารย์ดร บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิบดีเฝ้ารับเสด็จด้วย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬา

..
มีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้ง 2 รอบในรอบเช้าและรอบบ่ายจำนวนทั้งสิ้น 4155 ราย ในโอกาสนี้ กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชโอวาทแก่บัณฑิตจุฬาฯ

จากนั้นจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองหอประชุมจุฬาฯทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

..

และนอกจากนี้ยังได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์ที่ต้องนั่งรถเข็นการเป็นภาพที่โซเซียลต่างกันชื่นชม

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย