ปลื้มปิติ สิ่งที่ในหลวง ร.๙ ทรงอยากทำมากที่สุด ในช่วงสุดท้ายของพระชนม์ชีพ

เรื่องราวที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้ ว่าในช่วงสุดท้ายของพระชนม์ชีพสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 อยากทำนั้นคืออะไร

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช 2555 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชวันหนึ่งได้มีรับสั่งให้คณะองคมนตรีได้เข้าเฝ้า

และทรงตรัสว่า จะจัดตั้งกองทุนการศึกษาให้เอาเงินฉันไปใช้ไปทำอย่างไรก็ได้เป้าหมายคือให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

จากนั้นจึงได้มอบหมายให้องคมนตรีที่ยังแข็งแรงอยู่ช่วยออกไป Research หาโรงเรียนตัวอย่างเพื่อให้ทราบถึงปัญหา

และสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือทำเรื่องนี้อย่างเงียบๆไม่ต้องแจ้งผ่านทางหน่วยราชการใดๆให้ไปยังผู้ใหญ่ใจดีไปรถคันเดียวเพื่อที่จะประหยัดเวลาได้ข้อมูลที่แท้จริง

และหลังจากนั้นคณะองคมนตรีจึงได้สรรหาโรงเรียนเข้า โครงการ โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ได้ประมาณ 155 โรงเรียนทั่วประเทศ

จึงได้รับสั่งว่า ส่งมีเงินที่ประชาชนทูลเกล้าถวายมามากอยากจะทำคืนให้กับประชาชนแต่ขอให้ทำในสิ่งที่ประหยัด ใช้วัสดุในพื้นที่แต่ก็คงแข็งแรง

ประการแรกที่ทรงโปรดให้ทำนั่นก็คือบ้านพักครู โดยให้เลือกบ้านพักครูที่แย่ที่สุดก่อนแล้วสร้างให้เขาใหม่

ประการที่สองนั้นก็คือ ปรับปรุงห้องน้ำครูและนักเรียน

และประการต่อมาคือห้องเรียนที่ชำรุดหลังคารั่วโต๊ะเรียนเก้าอี้โดยให้มารับเงินที่พระองค์ไปใช้

สุดท้ายในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งให้เลือกเด็กโรงเรียนละ 2 คนอยากให้ส่งให้เขาเรียนจบเท่าที่จะเรียนได้ไม่ว่าจะเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่เขา

แต่ขอให้นำความจากพระองค์ท่านไปบอกเด็กว่ามีพระราชประสงค์ที่จะเห็นเด็กที่เรียนดีนั้นเป็นคนดีด้วย

เช่นเดียวกับครูส่งอยากให้ครูอยู่อย่างสบายอยากอยู่ในโรงเรียนห่างไกลพื้นที่จะให้เด็กๆในพื้นที่ชนบทจะได้มีครูดีๆสอนให้เป็นคนดี

จึงได้รับสั่งให้ครูที่เก่งขยันโดยจะพระราชทานเงินพิเศษหรือส่งเรียนต่อเพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติม

แต่ต้องสัญญาว่าอย่าทิ้งเด็กๆอย่าทิ้งโรงเรียนที่ห่างไกลเหล่านี้ สำหรับกองทุนนี้ในช่วงแรกในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานเงินจำนวนกว่า 200 ล้านบาทพร้อมกับรับสั่งว่าหมดเมื่อไหร่ก็บอก

ช่วงปีหลังหลัง องคมนตรีก็ไม่กล้าไปกราบทูลว่าเงินหมดแล้ว

เมื่อกรมสมเด็จพระเทพฯทราบก็ส่งรับสั่งภายหลังว่าอย่าไปกลัวในหลวงรัชกาลที่ 9 เลย ถ้าเงินหมดเมื่อไหร่ก็ให้มากราบทูลที่พระองค์ซึ่งก็พระราชทานมาเป็นระยะระยะ

และนี่ ก็คือสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทำเป็นลำดับสุดท้ายหมายความว่าส่งทำมาตลอดพระชนม์ชีพแต่ช่วงสุดท้ายของพระชนม์ชีพของพระองค์ท่านก็ยังทรงห่วงใยเรื่องครูนักเรียนการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร

อาจเป็นเพราะทรงเล็งเห็นว่าประเทศยังคงต้องการบุคลากรครูที่ดี ที่จะช่วยกันสร้างเมล็ดพันธุ์ที่เก่งและเป็นคนดีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ

และจะนำพาไปสู่ความสุขที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนคนไทยประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ 9

บทความจาก ปาฐกถาของ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี งานครบรอบ 36 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียบเรียงโดย taibann.com

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย