พระราชจริยวัตรงดงาม “สมเด็จพระราชินี” ประทับลงบนพื้นทรงรับกราบ ท่านผู้นี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความประทับใจหลังมีผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Kanyaluck Pakkrueapan

ได้โปรดเล่าเรื่องดาวพร้อมกับภาพที่เผยให้เห็นนาทีสุดประทับใจต่อพสกนิกรชาวไทยโดยพจน์ดังกล่าวได้ถูกระบุรายละเอียดเนื้อหาเอาไว้ดังนี้

เจ้าสัวซีพีเข้าเฝ้าในหลวงแล้วก้มกราบพระบาทในหลวงและในเวลาต่อมาจะไปกราบพระราชินีสุทิดาต่อ พระองค์ก้มตัวลงเหมือนทำอะไรไม่ถูกลงไปนั่งรับกราบเจ้าสัวซีพี พระองค์ท่านนอบน้อมเห็นแล้วทำให้ประทับใจพระองค์ท่าน

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดเกล้าให้นายธนินท์เจียรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและคณะจำนวน 15 คนเข้าเฝ้าน้อมเกล้าถวายโรงสีตัวอย่างโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจำนวน 1 โรง ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต

.

และในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นตัวแทนพระองค์ในการทรงเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ในครั้งนี้ด้วย

ก่อนที่จะทรงเปิดอาคารโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ โรงสีข้าวนี้มีขนาดกำลังผลิต 2 ตันต่อชั่วโมงและมีวัตถุประสงค์การก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริในเรื่องข้าวและการสีข้าวที่เป็นพื้นฐานของการเกษตรกรรมของประเทศ

โดยได้นำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิตข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดี ตามมาตรฐานหลักการผลิตสากลสามารถขยายกำลังผลิตของโรงสีข้าวให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมของสำนักพระราชวังและการพระราชทานแก่พสกนิกรเมื่อเกิดภัยเหตุภัยพิบัติขึ้น

ชมคลิป

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย