เลี้ยงไส้เดือนทําปุ๋ย พื้นที่ 2 งาน รับเงินเดือนละแสน

ขจรเกียรติ บรรเลงจิต เจ้าของฟาร์มไส้เดือนตำบลบางยี่รงค์อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามได้เปิดเผยว่าใช้พื้นที่เพียง 2 งานเคยทำบ่อปูนเลี้ยงปลาจึงถูกปรับมาเป็นบอที่ใช้สำหรับในการขยายพันธุ์ไส้เดือนเพื่อจำหน่าย

เริ่มต้นจากการซื้อพ่อแม่พันธุ์ไส้เดือนสายพันธุ์แอฟริกัน 4 กิโลกรัม มูลค่า 3,000 บาทไส้เดือนสายพันธุ์แอฟริกันจะตัวใหญ่ให้ก้อนมูลโตและเป็นสายพันธุ์ที่อยู่บนชั้นดินกินซากพืชซากสัตว์อินทรีย์วัตถุบนผิวดินและถ่ายมูลไว้บนผิวดินทำให้สามารถแยกออกเป็นปุ๋ยได้ง่าย

นำมาเลี้ยงในบ่อขนาด 2 คูณ 4 เมตรใส่ มูลโคกระบือ จำนวน 40 กระสอบ ไส้เดือนจำนวน 4 กิโลกรัมจากนั้นเลี้ยงไว้ประมาณ 60 วันจะเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นเป็น 22 กิโลกรัม กิโลกรัมเพียง พอที่จะเริ่มทำปุ๋ยไส้เดือนเพื่อการค้า

แต่เพื่อให้มูลปุ๋ยไส้เดือนที่ผลิตออกมานั้นมีค่าอาหารเหมาะสมสำหรับต้นไม้ต้องใช้มูลครูนมผสมกับมูลไก่ไข่และก้อนเพาะเห็ดเก่า เพราะถ้าใช้มูลโคนมอย่างเดียวเวลารดน้ำโครงสร้างดินจะไม่ร่วนอัดแน่นเป็นก้อนไส้เดือนจะสนใจไปหากินอาหารอย่างไม่สะดวก

จึงจะต้องผสมกันในอัตราส่วนมูลโคนม 5 ส่วนบุญไก่ไข่ 1 ส่วนก้อนเห็ดเก่า 1 ส่วนและผสมให้เข้ากันพักไว้ประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อให้อุณหภูมิลด

แต่ก่อนที่จะนำไปเลี้ยงไส้เดือนได้ จะต้องนำส่วนผสมดังกล่าวไปผสมกับรำละเอียดอีกครั้งในอัตราส่วน 1 กิโลกรัมต่อส่วนผสม 200 กิโลเมตร จากนั้นจึงคลุกเคล้าให้เข้ากันบรรจุใส่กระสอบปุ๋ย 10 กิโลกรัมพร้อมกับไส้เดือน 2 ขีดต่อกระสอบ

และนำไปวางไว้ในโรงเรือนหรือที่ลมโกรกหรือบริเวณใต้ฝนต้นไม้ที่มีร่มเงาเพื่อให้อุณหภูมิไม่ร้อนจนเกินไปจะต้องติดสปริงเกอร์ปล่อยน้ำบนหลังคาถ้านำไปวางไว้ใต้ต้นไม้ก็ต้องติดสปริงเกอร์ เสื้อเลียนแบบการเกิดฝนตกเพื่อที่จะกระตุ้นให้ไส้เดือนซอนไซหากินอาหารในกระสอบทุกๆ 2 วันส่วนภายในโรงเรียนนั้นทำทุกๆ 2 วันงานประมาณครึ่งชั่วโมง

.

จนครบ 14 วันจึงจะให้น้ำรอเวลาให้ปุ๋ยแห้งนับไปอีก 7 วันจึงสามารถนำปุ๋ยมูลไส้เดือนเข้าเครื่องแยกฟันอาหารเลี้ยงไส้เดือน 20% นอกจากจะได้ปุ๋ยมูลไส้เดือน 160 กิโลกรัมขายได้กิโลกรัมละ 10 บาทแล้วอยากได้ไส้เดือน 22 กิโลกรัมขายให้บอกปลากิโลกรัมละ 500 บาทหรือจะเก็บไว้ทำปุ๋ยอีกก็ยังได้

.

การเลี้ยงไส้เดือนสูตรนี้จะใช้พื้นที่ประมาณ 25 ตารางวาและใช้เงินลงทุนเพียง 3800 บาท 3 สัปดาห์จะมีรายได้ 27,000 บาท


ตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงไส้เดือนได้มา 7 ปีแล้วพื้นที่ 2 งาน ของคุณขจรเกียรติ สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวกว่าเดือนละ 10,000 บาทยังไม่หักต้นทุน

สนใจจะเรียนรู้ดูงาน สอบถามได้ที่ 09-2258-6598.

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย