เรื่องเล่าอบอุ่นใจ

เรื่องเล่าอบอุ่นหัวใจ ครั้ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมารับปริญญาบัตรจากในหลวงรัชกาลที่ 9

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพระราชทานปริญญาบัตรและนำบัณฑิตปฏิญาณตนต่อหน้าพระพักตร์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมปีพุทธศักราช 2520

นอกจากจะสร้างความปลื้มปีติแก่ชาวจุฬาฯแล้ว ทั้งบัณฑิตและญาติมิตรที่มาร่วมงานมากล้นในส่วนของฝ่ายราชวงศ์ยังมีเรื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจเช่นกันเมื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฉากลูกโป่งบัณฑิตใหม่

พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชวงศ์และพระประยูรญาติ เช่นครอบครัวอื่นๆ และได้ทรงตรัสแก่สมเด็จพระเทพว่า

พ่อแม่เขาต้องถ่ายรูปวันที่ลูกสำเร็จการศึกษาใช่ไหมเขาไปถ่ายที่ไหนกันพาเราไปสิ

ทั้งนี้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๔๙๓เป็นต้นมาโดยมีหนังสือต่างๆคำนวณว่าพระองค์ทรงพระราชทานปริญญาบัตรกว่า 490 ครั้ง ประทับครั้งละ 3 ชม และทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทานปริญญาบัตร 470000 ครั้งจึงมีผู้กราบทูลให้ลดการผลิตลงตัวให้พระราชทานปริญญาบัตรเฉพาะในระดับปริญญาโทขึ้นไปเท่านั้นแต่พระองค์มีกระแสรับสั่งว่า

พระองค์เสียเวลายื่นปริญญาบัตรให้บัณฑิตคนละ 6-7 วินาทีแต่ผู้ที่ได้รับนั้นมีความสุขเป็นปีปีและตลอดไปเปรียบ วินาทีแต่ผู้ที่ได้รับนั้นมีความสุขเป็นปีปีและตลอดไปเปรียบเทียบกัน ไม่ได้เลย

และที่สำคัญพระองค์ทรงบอกว่า

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นสำคัญมากเพราะบางคนไม่มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกอีกแล้ว

ข้าพเจ้า จะขอบพระประทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตปริญญาตรีไปจนกว่าจะไม่มีแรง

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย