ชื่นชม! อาสาต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ ให้กับคนไทยฟรี

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสำคัญของโลก ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของมนุษยชาติ เป็นภาษาที่มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก

ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจำชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคนจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจำชาติ

ล่าสุด นักเรียนจิตอาสาชาวต่างชาติได้มีการเปิดสอนภาษาอังกฤษ ให้กับคนไทยที่อยากเรียนกับเจ้าของภาษาฟรีในวันอังคารและวันเสาร์ เวลา 18.30-20.00 น.

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาทางคุณชา นิ ดา ได้มีการโพสต์รูปภาพและข้อความเกี่ยวกับนักเรียนชาวต่างชาติ ที่เปิดรับสอนภาษาอังกฤษฟรี ทุกวันอังคารและวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 18.30-20.00 น. ในโบสถ์ ซอยนวมินทร์ 82

สำหรับหลักสูตรในการเรียนมีตั้งแต่พื้นฐาน ระดับกลาง และระดับที่สูงขึ้น โดยแนะนำให้นำสมุดบันทึกและปากกามาเขียนคำศัพท์ ซึ่งบทเรียนหลักๆได้แก่ บทสนทนา ไวยากรณ์ การฟัง การออกเสียง และ คำศัพท์ การอ่าน

ผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษฟรีกับทางนักเรียนจิตอาสา สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ในการเปิดสอนภาษาอังกฤษได้ที่ Free English Class With The Missionaries – Thailand โดยเปิดสอนทุกวันอังคารและเสาร์ เวลา 18.30-20.00 น.

Facebook Comments
อ่านต่อ 👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย