เตรียมเฮ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่ออายุเติมเงิน 500 บาทต่อเดือน

เตรียมเฮ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กระทรวงการคลังได้เปิดเผยข้อมูลว่ากำลังพิจารณาเตรียมของขวัญชุดใหญ่ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนึ่งในนั้นคือการต่อ อายุเติมเงินค่าสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาทต่อเดือน

จากเดิมมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563 หรืออาจจะ เพิ่มวงเงิน ซึ่งทั้งหมดจะมีความชัดเจน ต้นเดือนธันวาคม

ส่วนการลงทะเบียนบัตรใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่มีการประกาศ

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย