หามาปลูกด่วน “กะหล่ำดาว” พืชเศรษฐกิจทำเงิน กิโลกรัมละ 200 บาท

กะหล่ำดาวเป็นพืชที่นิยมนำมารับประทาน และเริ่มนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

กะหล่ำดาวมีลำต้นสูงบางสายพันธุ์มีความสูงถึง 1 เมตรเมื่อต้นโตถึงระยะหนึ่งจะมีตาข้างอยู่ที่มุมไบและตาข้างนี้จะเจริญพัฒนาเป็น หัวกะหล่ำดาวเล็กๆเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 เซนติเมตรหัวเล็กๆแต่ละอันนี้เรียกว่า Sprout และในแต่ละต้นจะมี Sprout จำนวนมาก ขึ้นรอบๆโคนต้นจึงได้ชื่อว่าต้นกะหล่ำดาว

ขั้นตอนการปลูกกะหล่ำดาว

1 ให้นำเมล็ดกะหล่ำดาวแช่น้ำอุ่นประมาณ 30 นาทีแล้วผึ่งให้แห้ง

2 นำไปปลูกในแผงเพาะกล้าใส่ดินถุงผสมมูลไส้เดือน จากนั้นลดน้ำให้ดินชุ่ม อากาศร้อนแนะนำให้นำกระดาษหนังสือพิมพ์คลุมเพื่อป้องกันความชื้นบนหน้าดินละเหยออก

3 เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ประมาณ 20 วันให้ย้ายมาปลูกในกระถางหรือแปลง ปลูก ควรเป็นดินร่วนผสมปุ๋ยคอก หากจะให้เห็นผลดี ควรเลือกใช้ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุอาหาร และระบายน้ำได้ดี ให้ผสมกับปุ๋ยละลายช้าสูตร 14-14-14 ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในแปลงเพาะปลูก หรือกระถางที่เตรียมเอาไว้ ดูแลรดน้ำให้สม่ำเสมอเช้าเย็น

4. ควรหยอดเมล็ดกะหล่ำดาวลงไป 1 เมล็ดต่อ 1 กระถางหรือจะแยกเป็น 2 เมล็ด แล้วค่อยนำต้นที่ไม่แข็งแรงออกในภายหลังก็ได้

วิธีการดูแลรักษากะหล่ำดาว

สามารถทำการปลูก ได้โดยการย้ายกล้าเช่นเดียวกับกะหล่ำปลี แต่ใช้ระยะห่างในการปลูกระหว่างต้นอยู่ที่ 50 ถึง 70 เซนติเมตร สำหรับสายพันธุ์เตี้ยส่วนพันธุ์ต้นสูงใช้ระยะห่างในการปลูกประมาณ 90 เซนติเมตร การปลูกในกระถางต้องคอยดูแลให้ต้นกะหล่ำดาวได้รับน้ำอย่างเพียงพอ เมื่อเห็นว่าดินเริ่มมีความแห้ง จะต้องคอยรดน้ำเมื่อต้นโตขึ้นจะต้องรดน้ำบ่อยขึ้นเพราะต้นกะหล่ำดาวจะดูดน้ำจากดินไปใช้หมดอย่างรวดเร็วกว่าตอนที่ยังเป็นต้นเล็กๆ และต้องคอยบำรุงใส่ปุ๋ยอยู่เป็นประจำเพื่อให้มีธาตุอาหารที่เพียงพอ

การเก็บเกี่ยวกะหล่ำดาว

กะหล่ำดาวมักจะเก็บเกี่ยว ตอนที่หัวเต็มที่ การห่อของปลีมักจะห่อแต่ปลีและล่างๆก่อน  ดังนั้น ควรทยอยเก็บเกี่ยวโดยให้ทยอยการเก็บประมาณ 3 ถึง 5 ครั้งไล่จาก ปลี ด้านล่างขึ้นมาและควรระวังระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวให้ดีหากทิ้งไว้นานปีล่างมักจะแก่เกินไปและในการเก็บกะหล่ำดาวมักจะนิยมเด็ดยอดก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ได้ขนาดหัวที่ใหญ่มากขึ้น ในการเก็บแต่ละครั้งโดยทั่วไปให้ผลผลิตประมาณ 500-800 กิโลกรัมต่อไร่

กะหล่ำ กาวนั้นยังไม่ค่อยได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์มากนะแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันในด้านของความสูงผ่านที่มีต้นเตี้ยจะมีขนาดของลำต้นอยู่ไม่เกิน 50 cm ได้แก่ พันธุ์ Katskill และมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 90 วัน สำหรับสายพันธุ์ต้นสูง ได้แก่ พันธุ์ Cambridge No. 1 และ Cambridge No. 2 มีขนาดความสูงประมาณ 50 ถึง 100 cm ในเวลาต่อมามีการสร้างสายพันธุ์ลูกผสม Jade Cross Hybrid ซึ่งมีอายุในการปลูกจนสามารถเก็บเกี่ยวได้แค่เพียง 80 วัน เท่านั้น

.

ข้อควรระวัง

ควรทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในการปลูก จะช่วยลดปัญหา ที่เกี่ยวกับโรคที่จะเกิดขึ้นกับต้นกะหล่ำดาวได้

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย