เตรียมอ่วม ไทยผู้ติดเชื้อโควิด 38 ราย กระจายตัวอยู่ 7 จังหวัด

จากการระเบิดของ โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้ ล่าสุดได้รับการเปิดเผยข้อมูลว่าพบผู้ติดเชื้อ แล้ว 38 ราย กระจายตัวอยู่ 7 จังหวัด

โดยกลุ่มควบคุมโรคได้ออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบ โควิด-19 ในจังหวัดเชียงรายพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 6 รายเป็นผู้หญิงเดินทางมาจากโรงแรมวันจีวันจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมา

โดยกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยความคืบหน้าในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 3 สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด19 ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดท่าขี้เหล็กในประเทศเมียนมาร์ว่าขณะนี้รวมทั้งสิ้นแล้วกว่า 38 ราย

ได้นายแพทย์โสภณเอี่ยมศิริถาวรผอ. กองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคไม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงรายตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6 คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดเดินทางมาจากโรงแรมบัญชีวันที่จังหวัดท่าขี้เหล็กในประเทศเมียนมาร์และเข้าการกักตัวภายในสถานกักตัวของทางรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้แล้ว

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย