ด่วน! พบบุคลากรทางการแพทย์ ติดโควิด 4 ราย

ด่วนพบบุคลากรทางการแพทย์กรุงเทพมหานครติด โควิด จำนวน 4 ราย

พบบุคลากรทางการแพทย์กรุงเทพฯติด โควิด 4 รายสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์การระบาดของ โควิด 19 ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2563 พบผู้ป่วย โควิด รายใหม่ภายในประเทศจำนวน 4 รายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเทพฯทั้งหมด

รายที่ 1 เพศหญิงอายุ 40 ปีอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่สถานที่กักตัวตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมมีไข้และน้ำมูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ

รายที่ 2 เพศหญิงอายุ 32 ปีอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่สถานที่กักตัวตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมมีไข้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เอกชนกรุงเทพ

รายที่ 3 เพศหญิงอายุ 25 ปีบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อรักษาตัวโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ

รายที่ 4 ชายอายุ 27 ปีบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชนและสถานที่กักตัวตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมไม่มีอาการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย