วัคซีนโควิด ฉีดให้คนไทยฟรี ล็อตแรกกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ประชุมครมได้มีมติเห็นชอบเรื่องการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมในกรณีเร่งด่วนว่าขณะนี้ได้มีการหารือจากผู้แทนบริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค ที่กำลังจัดหาวัคซีนจำนวน 2 ล้านโด๊สโดยวัคซีนที่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้กับคนไทยจะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อยประเทศจีน

แล้วเมื่อทางอยของจีนได้อนุมัติแล้วจะต้องนำมาให้ทางอยประเทศไทยเป็นผู้อนุมัติด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยงานที่ นำเข้า มาจะเป็นองค์การเภสัชกรรมและจะเป็นผู้ดำเนินการควบคุมเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อและจะกระจายไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ ในขณะนี้ได้มีเงินจัดสรรกว่า 1228 ล้านบาทในการที่จัดหาวัคซีนจำนวน 2 ล้านโดสเข้ามากระจายให้แก่คนไทยโดยเร็วที่สุดโดยได้แบ่งขั้นตอนดังนี้

จำนวน 200,000 โด๊สแรกจะนำเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อฉีดให้แก่ผู้ที่ทำงานภาคสนามในพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดในจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีประมาณ 2 หมื่นคนและในกลุ่มเสี่ยงที่มีการติดเชื้อและมีภาวะแทรกซ้อนสูงรวมถึงกลุ่มที่จะเป็นอื่นๆอีก 180,000  คน

และล็อคต่อไปจะเป็นในเดือนมีนาคม 2564 อีกประมาณ 800,000โด๊สซึ่งจะใช้เข็มที่ 2 ให้กลุ่มที่ 1 จำนวน 200,000 โด๊ส และอีก 600,000  โด๊สจะฉีดให้แก่กลุ่มจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดรวมถึงจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกภาคใต้และบุคลากรทางการแพทย์ รวมเพลงอสมประมาณ 60,000 คนและฉีดให้แก่กลุ่มที่มีการติดเชื้อภาวะแทรกซ้อนสูงกลุ่มจะเป็นอย่างอื่นอีกจำนวน 540,000 คน

ส่วนในรอบที่ 3 จะเข้ามาในเดือนเมษายน 2564 จะได้รับวัคซีนเพิ่มอีก 1 ล้านโด๊สรวมเป็น 2 ล้านโด๊ส จะนำไปฉีดโดยที่ 2 ในกลุ่มที่ได้กล่าวถึงรอบที่แล้วฉีดไปแล้ว 800,000 โด๊สแรก ประมาณ 600,000 คนส่วนอีก 400,00 โด๊ส จะให้แก่บุคลากรอื่นเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นจะเป็น 2 ล้านโด๊สแรกที่เข้ามาภายในปี 2564

.

และในขณะนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการอนุมัติเพิ่มเติมในการหาวัคซีน เพิ่มเติมอีก 35 ล้านโด๊ส ให้คุ้มครองคนไทยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศโดยยอดรวมทั้งสิ้นจะนำมาให้แก่คนไทยได้ใช้คือ 63 ล้านโดสซึ่งคนไทยจะใช้ได้ภายในปี 2564 นี้

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.