วิจารณ์ยับ ราคาแผงโซล่าเซลล์ อำเภอ อมก๋อย ปี 62 งบประมาณ 45 ล้านบาท

กลายเป็นประเด็นดราม่าที่โซเชียลกำลังให้ความสนใจหลังได้รับการเปิดเผยข้อมูล ราคากลางแผงโซล่าเซลล์ในปี 2562 ของพื้นที่อำเภออมก๋อยที่ชาวนากำลัง พูดถึงกันอยู่ในขณะนี้

โดยในภาพคือใบสรุปราคาที่คำนวณไว้ในวันที่ 2 เมษายน 2562 เพื่อใช้ใน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารของอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในภาค 3

สร้างใบเสนอราคาดังกล่าว สำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 210 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน โดยมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 45,205,000 บาทถ้วน

ตรวจสอบเน็ตต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ โดยได้เปรียบเทียบ กลับ youtuber และแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมรี่พายที่ได้เดินทางขึ้นไปช่วยเหลือ เด็กบนดอยอมก๋อย โดยเธอใช้งบประมาณเพียง 5 แสนห้าหมื่นบาท สามารถทำให้เด็กๆมีไฟฟ้าใช้

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.