วัดป่าหนองใหญ่ วัดแห่งนี้จัดงานศพ​ฟรี โลงฟรี พระก็สวดฟรี ไม่ขอรับปัจจัยจากญาติโยม

คนเราที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ มิได้อยู่โดยลำพังเพียงคนเดียว ย่อมมีพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ มิตร สหาย ข้าทาส บริวาร และบุตรภรรยา สามีด้วยกันทั้งนั้น การที่เราจะอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นด้วยความสุข


และเป็นที่รักของคนเหล่านั้น นอกจากจะต้องเป็นคนดี มีเมตตากรุณา มีสัมมาคารวะต่อผู้ที่ควรคารวะ พูดวาจาอ่อนหวานแล้ว ยังต้องอาศัยความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อุดหนุน เจือจานกันเป็นเครื่องผูกใจคน เหล่านั้นด้วย

เหมือนกับวัดป่าหนองใหญ่ ต. ครบุรี อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา ที่ควรยกย่อง โดยวัดป่าหนองใหญ่ มีใจเอื้อเฟื้อมอบโลงให้เเก่ผู้ยากจน โดย ญาติ​ พี่น้อง ท่าน​ใดที่เสียชีวิตเเล้ว ไม่มีโลงศพ หรือไม่มีเงินเผาศพ​

วัดป่าหนองใหญ่ มีโลงให้ฟรี สัปเหร่อเผาให้ฟรี​ พระก็สวดฟรี โดยไม่ขอรับปัจจัย ท่านใดที่ไม่มีเงิน​จะจัดงาน สามารถมารับได้ที่วัด​ป่าหนองใหญ่​ได้

หลังจากเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นกระเเสที่ได้รับความสนใจ ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเเสดงความชื่นชมวัดดังกล่าวกันอย่างเป็ฯขจำนวนมาก โดยวัดป่าหนองใหญ่ถูกยกให้เป็นวัดดีเด่นที่ไม่มีธุรกิจแอบเเผงเเละทำสิ่งดีๆให้กับคนในท้องที่อย่างโดยเเท้จริง

‎เฟสบุ๊ก วัยเป้ง นักเลงนมกล่อง‎

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย