กูรูเกษตรเผยวิธีปลูกพืช 1 ไร่ เก็บกิน-ขายได้ตลอดปี

0
2035

ปราชญ์ชาวบ้าน จ.นครราชสีมา เผยวิธีปลูกพืช 1 ไร่ เก็บกิน-ขายได้ตลอดปี แนะเกษตรกรนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ที่ไร่อรหันต์ ศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง บ้านกุดปลาเข็ง หมู่ 1 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นายปา ไชยปัญหา ปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของไร่ ได้ออกมาแนะนำถึงวิธีใช้พื้นที่ดิน 1 ไร่ ปลูกพืชผลการเกษตรให้สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี

ซึ่งเป็นการปลูกพืชผสมผสานแนวเกษตรอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประสบความสำเร็จและกลายเป็นแปลงต้นแบบ ให้กับ เกษตรกรในพื้นที่ ขั้นแรกคือ ให้วางจุดศูนย์กลางของพื้นที่ทำเป็นบ่อซีเมนต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร สำหรับเก็บน้ำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ต่อท่อพีวีซีส่งน้ำไปรดพืชทั้ง 1 ไร่

สำหรับวิธีปลูกพืชนั้น จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 1 งาน โดย..

ส่วนที่ 1 จะปลูกสะเดาดำ และฝรั่งแดงทับทิมสยาม อย่างละ 15 ต้น ซึ่งจะตอนกิ่งขายได้ตลอดทั้งปี ขายกิ่งละ 100 บาท 1 เดือนสามารถตอนกิ่งขายได้ประมาณ 90 กิ่ง สร้างรายได้เดือนละ 9,000 บาท

ส่วนที่ 2 ปลูกผักสลิดพันธุ์ดอกไว้ 7 แถว ซึ่งจะออกดอกช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม โดยสามารถเก็บดอกเวียนไปทั้ง 7 วัน วันละ 4 กิโลกรัม ขายได้กิโลกรัมละ 50 บาท สร้างรายได้วันละ 200 บาท

ส่วนที่ 3 จะปลูกพริกแฟนซีใส่กระถาง ขายกระถางละ 50 บาท ขายได้ทุกเดือน เดือนละ 50 กระถาง สร้างรายได้เดือนละ 2,500 บาท

ส่วนที่ 4 ปลูกชะอมไร้หนาม 5 ต้น เพื่อตอนกิ่งขาย ซึ่งสามารถตอนกิ่งได้ประมาณ 200 กิ่งต่อปี ขายกิ่งละ 30 บาท สร้างรายได้ปีละ 6,000 บาท

โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ สามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกพื้นที่ เนื่องจากใช้พื้นที่ไม่มากแค่ 1 ไร่ สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงแน่นอน จึงอยากแนะนำให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้แน่นอน

รับชมคลิปวีดีโอเพิ่มเติมของ ปราชญ์ชาวบ้าน จ.นครราชสีมา เพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้เลย

ทำเกษตร 1 ไร่ เก็บกิน เก็บขายได้ตลอดปี

วิธีทำการเกษตรยุคใหม่ โดยใช้พื้นที่เพียง 1 ไร่ ปลูกพืชเศรษฐกิจ สามารถเก็บกิน เก็บขายได้ตลอดทั้งปี โดยปา ไชยปัญหา ปราชญ์ชาวบ้าน แห่งไร่อรหันต์ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้ …