น้ำบาดาลแก้จน ทำเพียง 3 เดือนกำไรร่วมแสน

0
289

แม้พื้นที่แทบทั้งประเทศจะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำ แต่กระนั้นยังมีบางพื้นที่อับฝน แล้งซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน …บ้านแหลมพระธาตุ ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เป็นอีกแห่งทำนาได้ปีละครั้ง หลังฤดูทำนา ที่ดินทำอะไรกินไม่ได้ เพราะไม่มีแหล่งน้ำ ชาวบ้านอยู่กันอย่างอัตคัดน้ำบาดาลจึงเป็นคำตอบสุดท้าย

“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงมีโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรผ่านระบบการสูบและกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรหลังฤดูทำนา”

 

ประจวบ ลอยสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร เล่าถึงที่มาของโครงการฯ เริ่มต้นที่บ้านแหลมพระธาตุ ก่อนขยายผลสู่พื้นที่อื่นในอนาคต…ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่กระจายน้ำ 120 ไร่ ที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก จากนั้นเกษตรกรจะต้องลงทุนเดินท่อเข้าสู่แปลงตัวเอง หรือนำภาชนะมารับบริการน้ำได้ ณ จุดจ่ายน้ำ

ประจวบ บอกว่า เมื่อชาวบ้านเริ่มมีน้ำในฤดูแล้งเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมู่บ้าน 14 ครัวเรือน ทางกรมฯได้แนะนำให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ พร้อมกับแนะให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยมีแตงโมเป็นพืชทดลองนำร่อง ผลที่ออกมาน่าพอใจ เพราะเพียงไม่กี่เดือน เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวละหลายหมื่นบาท จนกลายเป็นต้นแบบให้เพื่อนบ้านทำตามต่อไป

“ที่นี่ทำนาได้แค่ปีละครั้ง หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จในช่วงพฤศจิกายน ไม่สามารถทำอะไรได้ เราจะมีรายได้ก็จากขายไม้ผลเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่เดิม แต่เมื่อมีโครงการขึ้น และได้รับคำแนะนำจากกรมน้ำบาดาล ช่วงต้นปีที่ผ่าน จึงได้รวมกลุ่มกับเพื่อนอีก 3 คน ปลูกแตงโมบนพื้นที่แปลงใหญ่รวมกัน 36 ไร่ ปรากฏว่า แค่ช่วงไม่ถึง 3 เดือน สามารถทำรายได้ถึง 580,000 บาท หักต้นทุนแล้วยังเหลือกำไรคนละกว่า 85,000 บาท”

สำเริง ประทุมมาศ หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาล บ้านแหลมพระธาตุ บอกอีกว่า ไม่เพียงจะปลูกพืชใหม่ได้เงินเพิ่มหลายหมื่นบาท ไม้ผลที่เคยมีอยู่แล้ว กล้วย ขนุน มะม่วง พลอยได้อานิสงส์ไปด้วย ทำให้เป็นอีกแหล่งเพิ่มรายได้ในอนาคต ตอนนี้ทั้งหมู่บ้าน 14 ครัวเรือน ได้วางแผนร่วมกัน จะปลูกพืชใช้น้ำน้อย อายุสั้น เช่น แตงโม ฟักทอง หอมแดง กระเทียม รวมถึงทำผลผลิตนอกฤดู ไม้ผล พืชผักที่หายากในพื้นที่ เพื่อให้ขายได้ราคา

พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมขอจัดตั้งที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้การใช้น้ำบาดาล เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มอื่นที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากเช่นเดียวกัน เข้ามาศึกษาดูงานต่อไป.