เกษตรกรตัวอย่าง! ปลูกผักกูด 2 ไร่สร้างรายได้วันละ 600 บาท

0
827

นางลำดวน ราษี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กำลังช่วยกัน เก็บผลผลิตยอดผักกูด ที่เขาปลูกไว้ เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา

โดยการปลูกไว้ ใต้ต้นผลไม้ยืนต้น ในสวนของตนเอง ซึ่งในแต่ละวันสามารถเก็บผลผลิตได้และนำออกจำหน่ายทุกวัน ซึ่งเฉลี่ยแล้ว จะสามารถเก็บผลผลิตได้วันละ มากกว่า 10 กิโลกรัม และในแต่ละวันจะมีคนเดินทางมารับซื้อผลผลิตถึงสวน

โดยนางลำดวน กล่าวว่า ตนเองได้ใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวปลูกผักกูด ใต้ต้นไม้ผลที่ปลูกไว้ ในเนื้อที่ประมาณ
2 ไร่เศษ ด้วยการนำเอาผักกูดมาปลูก โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทมูลสัตว์และไส้เดือน

ซึ่งทำให้ผลผลิตมีความสวยงาม และปลอดภัย ซึ่งในแต่ละวันจะสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 15 ถึง20 กิโลกรัม และขายในกิโลกรัมละ 25 บาท

โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อภายในสวนทุกวัน และยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

ซึ่งผักกูดดังกล่าวนั้นสามารถที่จะนำไปปรุงอาหาร ได้หลากหลายเมนูทั้งต้มจิ้มน้ำพริก แกง ผัด รวมทั้งนำมายำ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมาก

โดยตนเองจะเก็บผักกูดทุกเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ 6 โมงเช้าจนถึง 8 โมง และจะมีคนมารับซื้อผลผลิต

นอกจากนั้นตนเองยังจำหน่ายกล้าพันธุ์ของผักกูด ให้กับคนที่สนใจนำไปปลูกและจะจำหน่ายเป็นกล้าพันธุ์ละ 2บาท ซึ่งในแต่ละวันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้วันละไม่ต่ำกว่า 600 บาท


.