กระท่อมไก่ลอยฟ้า ต้นทุนต่ำใช้พื้นที่น้อย

0
507

สัปดาห์นี้แนะนำ “วิธีเลี้ยงไก่ไข่บนกระท่อมลอยฟ้า” ลงทุนต่ำใช้พื้นที่น้อยจากโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ทำให้ชาวบ้านมีไข่กินและมีรายได้เสริม เลี้ยงอย่างไรไปดูกัน อังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.

โครงการ 9101 (เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง) เลข 9 หมายถึงในหลวงรัชกาลที่ 9, เลข 10 หมายถึงในหลวงรัชกาลที่ 10 และเลข 1 คือปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้น้อย แต่มีความประพฤติดี

โดยการให้ชุมชนซึ่งรู้จักกันดีเป็นผู้คัดเลือกรับรองสร้างรายได้ให้เกษตรกร เรียนรู้การคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่

แต่ละชุมชนหรือแต่ละพื้นที่มีสภาพอากาศไม่เหมือนกัน บางชุมชนปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ต่างๆ เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ แต่บางหมู่บ้านมีการรวมกลุ่ม

โดยการนำเงินที่ภาครัฐสนับสนุนไปต่อยอดสร้างรายได้ และนำมาแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย เราต้องยอมรับว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” หากทุกที่มีการรวมตัว และสามารถสร้างผลประโยชน์ร่วมกันได้ โดยไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง จะทำให้โครงการนั้นมีอนาคตสดใสอย่างแน่นอน

อย่างที่ชาวบ้านในพื้นที่ บ้านโคกร่มเย็น หมู่ 8 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้นำงบประมาณจาก “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” มาเลี้ยงไก่ไข่ใน “เล้ากระท่อมลอยฟ้า”

ซึ่งเป็นการเลี้ยงไก่ไข่ต้นทุนต่ำแบบประหยัดเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือชาวบ้านที่มีฐานะยากจนให้มีไข่ไว้กินในครัวเรือนหากเหลือก็นำไปขายสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน

สำหรับรูปแบบของ การเลี้ยงไก่ไข่ในเล้ากระท่อมลอยฟ้า โครงสร้างของเล้าใช้ไม้ไผ่ทั้งหลังและมุงด้วยสังกะสี ความสูงประมาณ 1 เมตร 70 เซนติเมตร ความยาวของเล้า 2 เมตร และกว้าง 1 เมตร เลี้ยงไก่ไข่ได้ครั้งละ 12 ตัว แต่จะกั้นตรงกลางแยกเป็น 2 คอกๆ ละ 6 ตัว ด้านนอกมีรางใส่อาหารและถาดน้ำไก่ 4 มุม ใช้เงินลงทุนเบ็ดเสร็จทั้งหมดประมาณ 6,000 บาท

การเลี้ยงไก่ไข่ในเล้ากระท่อมลอยฟ้า จะใช้เวลาเลี้ยงเท่าๆ กับการเลี้ยงไก่ไข่ทั่วไปราว 3 เดือน ก็จะเริ่มออกไข่และจะออกไข่ต่อเนื่อง 2 ปี แต่ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลและสภาพอากาศ และเมื่อไก่หยุดออกไก่ก็สามารถขายเป็นตัวได้

การเลี้ยงไก่ไข่ในเล้ากระท่อมลอยฟ้าของชาวบ้านโคกร่มเย็นเป็น 1 ใน 3 ของ “โครงการ 9101” ที่นำมาสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้เสริม โดยอีก 2 โครงการเป็นการปลูกมะนาวในท่อซิเมนท์ และเลี้ยงปลาดุก และที่สำคัญ “ขี้ไก่” คือปุ๋ยชั้นดี ที่สามารถนำไปขายได้อีกด้วย

นี่คือวีถีชีวิตของชาวโคกร่มเย็น หมู่ 8 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่คิดวิธีการนำเงินราชการมาต่อยอดสร้างความสำเร็จให้กับตนเอง และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกด้วย