ผู้มีรายได้น้อยคอตก!! ลงทะเบียนรอบพิเศษไม่ได้ หน่วยงานรับผิดชอบประสานไม่ดี!

0
312

ผู้มีรายได้น้อยอกหัก ไม่สามารถลงทะเบียนรับสวัสดิการรอบพิเศษ ที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค.นี้ได้ เพราะหน่วยรับผิดชอบประสานงานไม่ดี

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากผู้มีรายได้น้อยว่าไม่สามารถลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบพิเศษ ที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2561 ได้ เนื่องจากหน่วยงานที่รับลงทะเบียน เช่น สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้แจ้งกับผู้มีรายได้น้อยว่ายังไม่รับทราบเรื่องและไม่ยอมรับเรื่องไปประสานต่อ โดยเฉพาะกลุ่มคนว่างงานและผู้สูงอายุต่างผิดหวังที่ไม่สามารถลงทะเบียนในรอบพิเศษได้

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยในเขต กทม. ได้ร้องเรียนว่าเดินทางไปลงทะเบียนที่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย แต่ธนาคารได้แจ้งว่าการลงทะเบียนรอบนี้ธนาคารไม่ได้ดำเนินการ และแนะนำให้ไปติดต่อที่สำนักงานเขต กทม. แต่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตก็ปฏิเสธเช่นกัน

แหล่งข่าวระบุว่า ตามหลักการแล้วการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบพิเศษ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงพื้นที่ไปรับลงทะเบียนโดยตรง โดยคัดเลือกจากชาวบ้านกลุ่มที่มีปัญหา ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 1 แสนบาท/ปี ที่พลาดการลงทะเบียนครั้งก่อนให้มาลงทะเบียนได้

สำหรับในพื้นที่ของเขต กทม. และพื้นที่อื่นที่ทีมไทยนิยม ยั่งยืน เดินทางเข้าไปไม่ถึง กระทรวงมหาดไทยจะประสานให้ กทม. เป็นผู้รับเรื่องลงทะเบียนจากผู้มีรายได้น้อย เพื่อส่งไปให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ดีถึงปัจจุบันแม้จะใกล้ปิดรับสมัครแล้ว แต่การประสานงานของ กทม.และมหาดไทยยังคงติดขัด และไม่สามารถเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 กับ 11 หน่วยงาน เช่น กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจของกระทรวงมหาดไทย พบว่ามีผู้เข้าข่ายลงทะเบียนเพิ่มเติม 1.1 ล้านคน แบ่งเป็นผู้สูงอายุ 2.6 แสนคน ผู้พิการ 9.1 หมื่นคน ผู้ป่วยติดเตียง 2.1 หมื่นคน และผู้ที่พลาดการลงทะเบียนรอบแรก 6.8 แสนคน

อย่างไรก็ดีรัฐบาลยังเปิดให้มาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561 คาดว่าอาจจะมีผู้มาลงทะเบียนถึง 1.5 ล้านคน และหลังจากกระทรวงการคลังได้รับข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย ก็จะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร กรมที่ดิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ หากผ่านก็จะให้ทางกรมบัญชีกลางทำบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยให้กับผู้ที่ได้สิทธิใหม่โดยเร็วที่สุด