ลาเเล้วโรงงาน กลับบ้านปลูกผัก-เลี้ยงหอย สร้างรายได้ไปพร้อมกับความสุข

0
1888

เกษตรกรสาวเมืองกล้วยไข่ ลาออกจากโรงงานมาทำการเกษตรแบบสวนผสมผสานในพื้นที่ 8 ไร่ สร้างกำไรงาม ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือแบ่งปันและจำหน่าย สร้างความสุขให้ตนเองและครอบครัว โดยไม่มีความรู้พื้นฐานทางการเกษตรมาก่อน ทำการเกษตรแบบผสมผสาน 3 ปี สามารถชำระหนี้กว่าแปดแสนบาทได้สำเร็จ

น.ส.ธัญลักษณ์ จงวนาพิทักษ์กุล อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 19 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เล่าว่าหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมตอนปลายได้ประกอบอาชีพหลายอย่าง เช่น ทำร้านเสริมสวย เป็นช่างเย็บผ้า เป็นสาวโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ในปี 2559 ได้ตัดสินใจลาออกจากโรงงานมาดูแลแม่ที่ป่วย

โดยกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มาลงทุนซื้อที่ดิน 8 ไร่ ในหมู่บ้านราคา 8 แสนบาท ทำเกษตรทฤษฎีตามรอยเท้าพ่อโดยไม่มีความรู้พื้นฐานทางการเกษตรมาก่อน ได้รับคำชี้แนะจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรีและศึกษาหาความรู้เองจากอินเทอร์เน็ต ช่วงแรก ๆ ได้เปิดร้านขายหมูกระทะควบคู่ไปกับการเริ่มทำการเกษตร

เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรยังไม่ให้ผลตอบแทน ในปัจจุบันได้หันมาทำการเกษตรเพียงอย่างเดียว และสามารถชำระหนี้ที่ไปกู้มาซื้อที่ดินได้หมดแล้วจากเงินที่ขายผลผลิตได้

ในพื้นที่ 8 ไร่ ไม่ได้เน้นการปลูกแบบเป็นระบบ แต่เน้นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้มากที่สุดพืชบางชนิดก็จะปลูกแซมกันไป เริ่มจาก ขุดสระพักน้ำ และเลี้ยงปลานิล ปลาดุกและหอยขม ในพื้นที่ 2 งาน โดยจับจำหน่ายได้ตลอดปี ปลูกผักกินใบในโรงเรือน 1 โรง ผักที่ปลูกในโรงเรือน เช่น ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ปลูกเมล่อนในโรงเรือน 3 โรง

โดยจะมีรายได้จากเมล่อนทุก 3 เดือน ปลูกมะนาวแป้นพิจิตรในวงบ่อ 111 ต้น เก็บขายได้ตลอดปี ปลูกเพกา 120 ต้น และปลูกต้นพริกไทยรอบต้นเพกา พริกไทยที่ปลูกเป็นพริกไทยดำทนต่อความแห้งแล้งเก็บตากแห้งขาย ปลูกมะม่วง 150 ต้น เลี้ยงหอยขมในวงบ่อ 60 วง โดยแบ่งเลี้ยงครั้งละ 20 วงจะมีรายได้ทุก 6 เดือน ขายได้วงละ 500 บาท ต้นทุนในการเลี้ยงหอยขมต่ำมาก ให้อาหารปลาดุกผสมกับรำละเอียด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ยังเลี้ยงไก่ไข่ไว้บริโภคในครัวเรือน เพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนขนาดเล็ก 1 โรง ปลูกมันสำปะหลังระบบหยดน้ำ ปลูกกล้วยน้ำว้าแซมระหว่างร่องมันสำปะหลัง 150 ต้น ตัดขายได้ทุกสัปดาห์

ปลูกพืชผัก ต่าง ๆ เช่น ผักหวานป่า แตงกวา บวบ มะเขือเทศ ฟักทองญี่ปุ่น ถั่วพู ชะอม มะเขือพวง มะเขือเจ้าพระยา พริก ถั่วฝักยาว ข้าวโพดหวาน มันเทศ เพาะลูกไก่ดำสายพันธุ์ภูพานจำหน่าย ในแต่ละวันจะมีรายได้จากการนำผลผลิตไปจำหน่ายในชุมชนหักต้นทุนแล้วจะมีรายได้ ประมาณวันละ 1,200 บาท

นายรังสรรค์ เลิศสูงเนิน เกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี กล่าวว่า แปลงเกษตรผสมผสานแห่งนี้เหมาะกับการเป็นต้นแบบในเรื่องของการทำการเกษตรแบบลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ทางสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนของอำเภอในการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่สวนผสม ระดับจังหวัด ปี 2561 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด

ปัจจุบันแปลงแห่งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี คัดเลือกให้เจ้าของแปลงเป็นเกษตรกรต้นแบบ และเป็นวิทยากรในการทำเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และใช้แปลงแห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ.

ชมภาพสวยๆจากทางสวน


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

เยี่ยมชมสวนได้ที่ : ธัญลักษณ์ จงวนาพิทักษ์กุล