ชมภาพ ‘ตร.จราจรไทยในอดีต’ ให้บริการประชาชน เริ่มหาดูได้ยากเเล้ว

0
505

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. สังคมออนไลน์ให้ความสนใจภาพสุดแสนคลาสสิคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในอดีตที่ถูกเผยเเพร่โดย เพจ โคตรทหาร และ สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ในภาพเผยให้เห็น ตำรวจจราจรพร้อมด้วยหมวกบังแดด ทรงกะโล่ ติดตราแผ่นดินสีเงิน อำนวยการจราจรพี่น้องประชาชนตามท้องถนน

ภูมิหลังและวิวัฒนาการของกองบังคับการตำรวจจราจร

พ.ศ.2470 ถือเป็นกำเนิดของการจราจรในประเทศไทย ในสมัยนั้นอำนาจ การควบคุมเป็นของ “กองทะเบียน” ผู้
บังคับบัญชาสูงสุดคือ พ.ต.ท.หลวง พิจารณาพลกิจ สารวัตรใหญ่กองพิเศษตำรวจนครบาล

พ.ศ.2475 พ.ต.ต.หลวงชาติตระการโกศล ริเริ่มให้ฟื้นฟูการตรวจจัดการจราจร เพราะยานพาหนะและถนนมีเพิ่ม
ขึ้น ตำรวจตรวจการจราจรโดยใช้ รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเป็นพาหนะ-พ.ศ.2480 จัดตั้ง “กองตำรวจเทศบาล”
โดยมี พ.ต.ท.หลวงชาติ ตระการโกศล เป็นผู้กำกับการ ขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ ส่วนด้านการเงินเทศบาลเป็นผู้จ่าย

พ.ศ.2491 ยุบเลิกกองตำรวจเทศบาล แล้วตั้ง “กองกำกับการจราจร” ขึ้นใน สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล

พ.ศ.2498 กรมตำรวจยกฐานะกองกำกับการจราจร เป็นกองบังคับการ โดยรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดตั้ง
ขึ้นใหม่ เรียกชื่อว่า “กองสวัสดิภาพประชาชน” แบ่งย่อยเป็น 3 กองกำกับการ คือ กองกำกับการแผนการจราจร กอง
กำกับการ ดับเพลิง และกองกำกับการทั่วไป มี พ.ต.อ.สุดสงวน ตัณสถิตย์ เป็นหัวหน้ากอง

พ.ศ.2502 กรมตำรวจสั่งให้จัดหมู่ตรวจจราจร เพื่อช่วยเหลือตำรวจท้องที่ รวม 120 นาย ได้อบรมความรู้เกี่ยว
กับการจราจรโดยเฉพาะ เป็นเวลา 6 เดือน มียานพาหนะคือ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานสำหรับตรวจการ
จราจร

พ.ศ.2503 ยานพาหนะได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นหมื่น ๆ คัน กองกำกับการแผนการ จราจรรับงานไม่ไหว ประกอบกับ
ต้องรับผิดชอบงานอีกหลายด้าน อีกทั้งมีหน่วยงาน ฝากอีก 2 หน่วย คือ หน่วยสำรวจและจัดทำแผนที่ กระทรวง
มหาดไทย และกอง กำกับการตำรวจม้า กรมตำรวจจึงได้มีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ เสียใหม่โดย
ยุบเลิกกองสวัสดิภาพประชาชาชนแล้วตั้ง “กองตำรวจจราจร” ขึ้นในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมีหน้า
ที่เฉพาะการจราจรด้านเดียว มี พล.ต.ต.สุดสงวน ตัณสถิตย์ เป็นผู้บังคับการ


.

.