คนจนเฮ ‘คลังใจดี’ เตรียมคืนภาษีผู้ถือบัตรคนจน ยันลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้มีรายได้น้อย

0
461

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุถึงโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้มีรายได้น้อยราว 11.4 ล้านคน

ซึ่งเป็นโครงการชั่วคราวโดยมีช่วงดำเนินการ 5-6 เดือนเท่านั้น และจะเริ่มโครงการได้ในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินคืนภาษีจากการใช้จ่ายได้ไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 11 กันยายน 2561

สำหรับโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นโครงการที่มีลักษณะคล้ายกับโครงการช้อปช่วยชาติ ที่มีการคืนภาษีแก่ผู้ใช้จ่ายในวงเงินที่กำหนด

โดยโครงการนี้จะใช้ฐานการใช้จ่ายที่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐมาเป็นเกณฑ์ในการคืนเงิน โดยรัฐจะจัดสรรงบประมาณคืนไปให้กับผู้ใช้จ่ายดังกล่าว

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับระยะแรกผู้ถือบัตรฯ จะสามารถใช้จ่ายได้เฉพาะในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐก่อน โดยระหว่างนี้อยู่ระหว่างการวางระบบเชื่อมต่อมายังกรมสรรพากรและกรมบัญชีกลาง

จากนั้นทางสถาบันการเงินจะได้มีการวางระบบกับร้านค้าปลีก หรือ โมเดิร์นเทรดทั่วไป คาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน