จาฟ้าโน้มลงสู่ดิน เปิดภาพ “แห่งความทรงจำ” มหากษัตริย์ที่นั่งเทียบสามัญชน

0
240

หลายครั้งหลายคราเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนได้เห็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ประทับในท่าคุกเข่าบ้าง ย่อตัวบ้าง ประทับลงไปกับพื้นดินบ้าง ระหว่างที่เสด็จไปเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย พระองค์ไม่เคยถือว่าเป็นกษัตริย์ที่จะนั่งเพียงบัลลังก์ทองสวมมงกุฎเพชรเท่านั้น

แต่พระองค์ยังสามารถนั่งกับพื้นดินพื้นหญ้าเหมือนสามัญชนทั่วไป เวลาไปสำรวจพื้นที่ทุรกันดาร ก็จะทรงไปถามไถ่ปัญหาต่างๆ กับตัวราษฎรด้วยพระองค์เองแบบใกล้ชิด เป็นภาพที่เราได้เห็นจนชินตา ว่าพ่อหลวงไม่เพียงแต่ทุ่มเทพระวรกายทำงานอย่างหนักเพื่อประชาชน

แต่ท่านยังทรงใส่น้ำพระทัยลงไปในงานด้วยทุกครั้ง เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด แล้วแบบนี้เราจะไม่รักท่านได้อย่างไร นี่คือ 100 ภาพแห่งความทรงจำ ที่พระองค์ประทับลงบนพื้นเทียบประชาชน และรับสิ่งของต่างๆ จากประชาชนด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง เป็นพระกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.