เกษตรทำเงิน พื้นที่ไร่ครึ่งปลูกพืช 10 ชนิด สร้างรายได้เดือนละครึ่งแสน

0
2306

เกษตรกรตัวอย่างท่านนี้มีชื่อว่าคุณ ชัยยา ท้วมเกร็ด เป็นเกษตรกรใน ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โดยได้ใช้ต้นสักทองจำนวน 700 ต้นในพื้นที่ปลูกต้นพลูให้เกี่ยวขึ้นตามต้น ช่วยให้เจริญเติบโตได้เร็ว และให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกต้นพลูให้เกาะกับต้นทองหลางแบบเดิม

ซึ่งต้นสักนั้นใบใหญ่และให้ร่วมเงาดีกว่าต้นทองหลางที่ขึ้นรกไร้ประโยชน์

ส่วนพื้นที่ด้านล่างนั้นปลูกส้มโอ มะนาว และใบชะพลูแซมให้เต็มพื้นที่ไร่ครึ่ง โดยทำการรดน้ำและให้ปุ๋ยเพียงครั้งเดียวก็สามารถไปถึงพืชที่ปลูกร่วมกันได้ทุกชนิด และสร้างผลผลิตสับเปลี่ยนให้เก็บขายได้ตลอด

โดยเฉพาะใบชะพลูที่สามารถเก็บขายได้ทุกวัน เฉลี่ยวันละ 30-40 กิโลกรัมเลยทีเดียวครับ ในขณะที่ใบพลูนั้นก็เก็บขายได้ทุกเดือนเช่นกัน

ในส่วนของร่องสวนนั้นทำการปลูกต้นเตยหอม บริเวณรอบๆ บ้านปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไปอย่างเช่น พริก แมงลัก กะเพรา โหระพา

โดยทั้งหมดนั้นไม่มีการใช้สารเคมี ให้เป็นปุ๋ยธรรมชาติ ชีวภาพ และเก็บขายได้ทุกวันเช่นกัน

โดยมีการเก็บไปส่งให้แม่ค้าในหมู่บ้านไปจำหน่ายในตลาดตัวเมือง

ซึ่งรวมทั้งหมดของพืชที่ปลูกไว้ทั้ง 10 ชนิดนั้นสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยแล้วมากถึง 50,000-60,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวครับ

.

.

.

.

.

.

ที่มา : คมสันต์ หลวงราช และ สำนักข่าวไทย tnamcot.com