ประชาชนอุดหนุนแน่น “ร้านกาแฟชายทุ่ง” ร้านกาแฟของ สมเด็จพระเทพฯ

0
1679

ที่ร้านกาแฟชายทุ่ง ซึ่งตั้งอยู่ ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประชาชนที่ทราบข่าวว่ามีร้านกาแฟของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 โดยมีพระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำบุญเปิดร้านกาแฟชายทุ่ง

ซึ่งรองราชเลขานุการ กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

เจ้าหน้าที่กองงานร้านกาแฟชายทุ่ง เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างอาคารโดยพระราชทานชื่อว่า “ร้านกาแฟชายทุ่ง” บนเนื้อที่ 19 ไร่

โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนแรกเนื้อที่ 4 ไร่ มีสถานที่จอดรถ ร้านกาแฟชายทุ่ง และสวนดอกไม้ยังมีบ่อปลา แปลงผักสวนครัว โซนที่สองเนื้อที่ 4 ไร่ เป็นนาข้าวแปลงนาสาธิต

โซนสุดท้ายเป็นที่ดินว่างเปล่า 11 ไร่ เนื่องจากพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่เป็นดินเปรี้ยว โดยได้ทำโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนเมืองในพื้นที่ดิน

ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

อ่านข่าวเพิ่มเดิมได้ที่นี่