เปิดภาพบรรยากาศ ภายในร้านกาแฟชายทุ่ง ร่มรื่นเรียบง่ายตามวิถีพอเพียง

0
441

เฟซบุ๊ก ราชสีห์ จิตอาสา และเฟซบุ๊ก Sonthidej Sanidvongs Na Ayudhya ได้มีการเผยภาพบรรยากาศร้านกาแฟชายทุ่ง ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนรังสิต-นครนายก คลองสี่ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นร้านของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างอาคาร พร้อมพระราชทานชื่อว่า ร้านกาแฟชายทุ่ง