จำคำสอนพ่อตลอดชีวิต เปิดชีวิตวิถีเกษตร “ไมค์ ภิรมย์พร” ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

0
518

“ไมค์ ภิรมย์พร” ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดเพลง “เดินตามพ่อ” เพื่อให้ปวงชวนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ไว้ในอัลบั้มชุดที่ 6 ขายแรงแต่งนาง เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นบุคคลหนึ่งที่ “เดินตามรอยของพ่อหลวง” ด้วยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ดำเนินชีวิต

แม้ประสบความสำเร็จเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนกับค่ายแกรมมี่ โกลด์ แต่ นายพรภิรมย์ พินทะปะกัง หรือ ไมค์ ภิรมย์พร ไม่เคยลืมกำพืดตัวเอง เกิดมาจากท้องไร่ท้องนา มีพ่อแม่เป็นเกษตรกร จากคนขายแรงงาน ผ่านความทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัสกับอาชีพ กรรมกร เด็กเสิร์ฟ เด็กรับรถ ฯลฯ เมื่อตามฝันของตนเองสำเร็จ ไมค์ตัดสินใจกลับไปพลิกฟื้นผืนนาของเขากว่า 20 ไร่ ที่ ต.นาข่า จ.อุดรธานี ด้วยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

จากผืนนาธรรมดา กลายเป็นไร่น่าส่วนผสม แบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจน มีทั้งนาข่าว ไร่อ้อย สวนผลไม้ แปลงผัก บ่อปลา บ่อเลี้ยงกบ พื้นที่เลี้ยงไก่ ฯลฯ สร้างผลิตผลทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษ “ผมมาจากครอบครัวชาวนาภาคอีสาน ก้าวมาเป็นนักร้องลูกทุ่งมีแฟนเพลงให้การยอมรับ ติดตามผลงานเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่เคยลืมตัวลืมถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง ช่วงที่ตามฝันของตนเอง

เมื่อมีเวลาว่างก็มักกลับไปคลุกคลีอยู่กลางท้องไร่ท้องนาเสมอ พอทุกอย่างลงตัวผมจึงกลับไปพลิกฟื้นสมบัติล้ำค่าของพ่อแม่เต็มตัว ด้วยความภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกชาวไร่ชาวนา ลูกเกษตรกร” ไมค์มุ่งมั่นเดินตามรอยพ่อ ด้วยการไปเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ครั้งหนึ่งได้ไปที่ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ที่เกิดจากแนวพระราชดำริด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่

นำความรู้ทางการเกษตรที่ได้รับไปถ่ายทอดช่วยชาวบ้านได้มีอาชีพสร้างรายได้ยกระดับครอบครัวให้อยู่ดีกินดีอีกด้วย “ผมว่า ผมโชคดีมากกว่าที่มีโอกาสได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สามารถนำพาให้ชาวบ้านไปสู่ความพออยู่พอกิน ไม่เป็นหนี้เป็นสิน ไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจ มีอาหาร มีรายได้ มีเหลือก็เก็บออม บางคนทำแล้วฐานะดีขึ้นเลย เพราะพระมหากรุณาธิคุณอันเกิดจากพระราชหฤทัย ห่วงใยราษฎรทั้งประเทศ ไม่ได้เป็นเพียงแค่หลักทฤษฎี

หรือหลักปรัชญาเท่านั้น แต่เป็น ความสุขอย่างแท้จริง” เมื่อได้สัมผัส “ความสุขอย่างแท้จริง” นักร้องเจ้าของฉายา “ขวัญใจผู้ใช้แรงงาน” และ “ขวัญใจเกษตรกร” ได้นำออกมาแชร์ให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้สัมผัสด้วย ผ่านการวิทยากรที่ได้รับเชิญจากสถาบันการศึกษาต่างๆ “ผมทำการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอด ที่นาของผมได้ทำแก้มลิง ขุดบ่อกักน้ำไว้ด้วย

เพื่อป้องกันน้ำท่วมพืชผลทางการเกษตรในฤดูฝน และเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นสิ่งมหัศจรรย์มาก แก้มลิงเป็นทฤษฎีที่ดูเรียบง่าย แต่มีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยสำหรับคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทุกวันนี้ผมทำนาปลูกข้าวมีกินแถมมีแจกให้ลูกหลานได้สบายทั้งข้าวจ้าว และข้าวเหนียวเลย ชีวิตในท้องไร่ท้องนาสำหรับผมวันนี้ นับว่าเป็นความสุขที่แท้จริง

ถ้าพี่น้องต่างจังหวัดทำได้แบบนี้ลูกหลานก็ไม่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนมาต่อสู้ชีวิตในเมืองผืนดินของที่มีน่นแหล่ะคือขุมทรัพย์ที่เรามืออย่างแท้จริง นอกจากปลูกข้าวแล้วยังสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ ทำบ่อเลี้ยงปลา นำน้ำขึ้นมารดพืชผัก ผมเรียนรู้มากจากโครงการตาแนวพระราชดำริหลายแห่ง เรียนรู้จากสหกรณ์หลายที่ ได้รับการจัดการที่ดี มีวิธีคิดมากมาย อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำ สำหรับผมภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ภูมิใจในอาชีพนี้ซึ่งเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและพัฒนาได้ต่อเนื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.)

ได้มาคุยกันบอกว่าอยากให้ผมเป็นผู้นำชุมชนสร้างธุรกิจขนาดกลางในชุมชนเป็นต้นแบบนำร่อง ซึ่งผมก็ยินดีและพร้อมทุ่มให้กับตรงนี้ ผมไปศึกษาดูงานที่ จ.นครศรีธรรมราช เลี้ยงปลาดุกนำมาแปรรูปเป็นปลาดุกร้าจำหน่าย จากปลาสดขายได้ไม่กี่ตังค์นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้หลายเท่าตัว ซึ่งผมก็จะทำตรงนี้เป็นต้นแบบให้พี่น้องเกษตรกรที่ จ.อุดรธานี บ้านเกิดผม และในภาคอีสาน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มหลังจากการทำนา

อยากให้หนุ่มสาวเห็นคุณค่าผืนดินของพ่อแม่ ช่วยกันพัฒนาบ้านเกิด ช่วยกันสร้างชุมชน ไม่คิดทิ้งบ้านไปตกระกำลำบากทำงานต่างถิ่น หลักคำสอนที่พ่อได้สอนไว้ คือหลักเกษตรพอเพียง และ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผมได้นำหลักคำสอนของพ่อมาใช้ในการดำรงชีวิตทั้งการทำการเกษตรที่พอเพียง พออยู่ พอกิน และสามารถเผื่อแผ่ไปยังคนรอบข้างได้พอมี พอกิน ”

“เศรษฐกิจ” เป็นแนวพระราชดำริใน“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” นำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่ง “ไมค์ ภิรมย์” ขอเป็นอีกคนหนึ่งเดินตามรอยเท้าพ่อไปตลอดชีวิต